Sağlık-Sen Hekim Komisyonu ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) Hekim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Tabip Odalarının Etkinliğinin ve Tüm Hekimleri Temsilinin Artırılması" konulu toplantıda, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Hüseyin Alperen Güldiken, SASAM Hekim Koordinatörü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve Türk Tabipler Birliği (TTB) ile ilgili çeşitli çalışmalar yapmış doktorlar ve hukukçular bir araya geldi.

Toplantıda, TTB'nin yapısı, mevzuatı, TTB seçimleri ve seçim mevzuatı gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı. Türk Tabipler Birliği Kanunu'nda yapılması gereken değişikliklerin hekimlerin daha etkin bir şekilde temsil edilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Bugüne kadar TTB’nin kuruluş amacına uygun hareket etmediği kaydedilen toplantıda, terör yanlısı söylemlerin hekimleri TTB’den uzaklaştırdığına dikkat çekildi. Meslek odalarının siyasi otorite ile toplum arasında bir denge unsuru olduğu belirtilen toplantıda, TTB Kanunu’nun değişmesi gerektiği kaydedildi.

“Tabip Odalarının Yapısı Çoğulcu ve Katılımcı Olmalı”

Tabip odalarının yapısının çoğulcu ve katılımcı olacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade edilen toplantıda, “Nispi temsil ile azınlığın, tüm hekimleri temsil etmesinin önüne geçilmelidir. En fazla oyu alan tüm kurulları oluşturuyor, nispi temsil hakkı verilmiyor. Çok sesli bir yönetim oluşmuyor ve kontrol mekanizması da bulunmuyor” denilerek, mevcut tabip odaları eleştirildi.

Sorunlar ve Çözüm Önerileri Belirlendi

Kamuda çalışan hekimlerin tabip odalarına üye olmalarını teşvik edecek değişiklikler yapılmasının önemli olduğuna vurgu yapılan toplantıda, şu sorunlara ve çözüm önerilerine dikkat çekildi:

Tabip odalarına üye olmaktan uzaklaştıran; TTB’nin siyasi olması ve bu yüzden etiketlenme korkusu, meslek odasını faydasız bulma veya meslek odasına ihtiyaç duymama, davet ve bilgilendirmenin olmaması, meslek odalarının tanınmaması gibi sebeplere çözümler aranmalıdır.

Hekimlerin üye olmasını teşvik etmek için üyelik aidatları yeniden düzenlenmeli ve azaltılmalıdır.

Bugün birçok hekimin TTB hakkında yeterince bilgisi bulunmamaktadır. Aynı zamanda vatandaşlarımız TTB’nin devletin bütünlüğü ve toplumun değerleriyle uyuşmayan açıklamalarını tüm doktorların görüşü gibi algılamaktadır.

TTB seçimlerinde en iyi durumda bile yüzde 15’inin oy kullandığı bir süreç söz konusu.  Oy kullanan hekim sayısını artırmak odanın da gücünü artırmak anlamına gelmektedir. Sandık sayısı artırılmalı ve hekimlerin kolayca ulaşabileceği birden fazla merkezde oy kullanılmalıdır.

Ankara Dışından Gelen 112 Çalışanlarına Sağlık Sen Otel Ücretsiz! Ankara Dışından Gelen 112 Çalışanlarına Sağlık Sen Otel Ücretsiz!

TTB Kanunu’nda belirtilen Sağlık Bakanlığı’nın TTB üzerindeki idari ve mali yönden denetim ve gözetim yetkisi uygulamaya geçirilmelidir.

Tüm hekimlerin TTB’ye doğal üye olmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.

Editör: Serap