Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmelere Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan’a Genel Sekreter Durali Baki, Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kuluöztürk ve Abdullah Duman eşlik etti.

Sağlık Bakan Yardımcıları Prof. Dr. Sabahattin Aydın ve Dr. Şuayip Birinci’yi ayrı ayrı ziyaret eden Sağlık-Sen Yönetimi, sağlık çalışanlarının gündemindeki sorunlar ve deprem bölgesindeki çalışanların talepleriyle ilgili bir rapor sundu.

sagliksen-bakanlik

Görüşmelerde Genel Başkan Doğan, deprem bölgesindeki sağlık çalışanlarının zor şartlar altında görev yaptığını dile getirerek, haklı taleplerinin karşılanması gerektiğine dikkat çekti.

Çözüm önerilerinin de yer aldığı raporla ilgili Bakan Yardımcılarına bilgi veren Genel Başkan Doğan, taleplere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 Deprem Bölgesindeki Sağlık Çalışanlarının Talepleri İletildi:

 • Depremzede sağlık çalışanlarının ek ödemeleri, artırımlı olarak ödenmelidir.
 • Geçici görevlendirmeyle afet bölgesinde görev yapan sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin, yönetmelik hükümlerine göre artırımlı ödenmesi gerekmektedir.
 • Depremzede aile sağlığı merkezi çalışanları ile geçici görevlendirme ile afet bölgesinde bulunan aile sağlığı çalışanlarının tüm ödemeleri, kesintilere tabi olmadan yapılmalıdır.
 • Gerek bölgede görev yapan, gerekse görevlendirmeyle bölgeye giden sağlık çalışanlarımızın acil ve kritik öneme haiz sağlık hizmetlerini nitelikli bir şekilde sürdürebilmeleri için barınma ve temel ihtiyaçlarının sağlanmasına öncelik verilmelidir.
 • Özellikle çocukları olan depremzede sağlık çalışanlarına idari izin verilmeli, bu konuda Valiliklere inisiyatif bırakılmamalıdır.
 • Afet bölgesinde görevlendirilen sağlık çalışanları, büyük bir özveriyle görev yapmalarına rağmen mesai saatleri hususunda yaşadıkları mağduriyetin çözülmesi için görevlendirildikleri sürenin tamamı, mesai saati içerisinde değerlendirilmelidir.

Sağlık Çalışanlarının Gündeminde Yer Alan Şu Konulara da Değinildi:

 • Aile sağlığı çalışanlarının destek ve teşvik ek ödemelerinin düşük tutulması çalışanları mağdur etti. Mağduriyetin giderilmesi için aile sağlığı çalışanlarının destek ve teşvik oranları artırılmalıdır.
 • 3+1 sözleşmeli personelin kadroya geçtiğinde uygulanan tayin işlemleri, 7433 sayılı Kanunla kadroya geçen personel için de uygulanmalıdır.
 • Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında yapılan banka maaş protokol anlaşması çerçevesinde çalışanlara “para puan” ödenmesi kararlaştırıldı. Sağlık Bakanlığı, “para puan” alamayan çalışanların sorununu çözebilmek için tekrardan Ziraat Bankası ile görüşmelerde bulunmalı ve bu ücretlerden yararlanamayan sağlık çalışanları için çözüm bulmalıdır.
 • 663 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli yöneticilerin, ek ödemelerinin artırılması için mevzuat değişikliği yapılmalıdır.
 • Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı ile bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan sağlık çalışanları, taşra teşkilatında olduğu gibi ek ödemeden yararlanmalıdır.
 • Sağlık Bakanlığı, tüm taşra teşkilatlarında kreşlerin açılmasını sağlamalıdır. Aynı zamanda da Bakanlık merkez teşkilatında kreş hizmeti bir an önce hayata geçirilmelidir.