Hazırlanan "Çözüm Önerileri Raporu"nda, döner sermaye sisteminden kaynaklanan sıkıntılar ve kurumun teşkilat yapısındaki eksikliklere yönelik çözüm önerileri sunuldu. Sağlık-Sen'in uzman ekibi tarafından oluşturulan rapor, Şubat ayında gerçekleştirilen ilk toplantıda ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerilerinin derlenmesiyle oluşturuldu.

Toplantıda, Adli Tıp Kurumu personelinin karşılaştığı çeşitli zorluklar ve bu zorlukların çözüm yolları ele alındı. Hazırlanan rapor, 10 ana başlık altında toplanarak, kurum içindeki iyileştirmeler için somut adımlar önerdi.

“Taban ve Teşvik Ek Ödeme Sistemi Getirilmeli”

Ali Yalçın, İktidardan Memurların Bu Sorunlarına Acil Çözüm İstedi Ali Yalçın, İktidardan Memurların Bu Sorunlarına Acil Çözüm İstedi

Raporda, döner sermaye sisteminden kaynaklanan sorunlara dikkat çekildi. Ek ödemenin dağıtılmasında birçok hizmet sınıfında çalışanın tavan sınırlamasına takıldığına vurgu yapılan raporda, ek ödeme oranlarının güncellenmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Adli Tıp Kurumu Kanunu ve Döner Sermaye Ek Ödeme Yönetmeliği'nde değişiklik yapılarak, Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde uygulandığı gibi taban ve teşvik ek ödeme sisteminin getirilmesi istendi.

“Yeni Grup Başkanlıkları Kurulmalı”

Adli Tıp Kurumu’nun teşkilat yapısından kaynaklanan önemli sorunları olduğu ifade edilen raporda, sorunların giderilmesi için çözüm önerileri sıralandı. Raporda, “Adli Tıp Kurumunun teşkilat yapısı genişletilerek Türkiye geneli Yeni Grup Başkanlıkları kurulmalıdır. Mevcut Grup Başkanlıklarında ise hem eksik olan ihtisas daireleri açılmalı hem de mevcut ihtisas dairelerinin personel ve teknik altyapısı güçlendirilmelidir” denildi.

“2017 Yılından Bugüne Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Yapılmadı”

Adli Tıp Kurumu’nda 2017 yılından bugüne kadar Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının yapılmadığı hatırlatılan raporda, “Adli Tıp Kurumu çalışanları için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları ivedilikle ilan edilmeli ve önceden çalışan personelin durumuna göre sınavda kadro açılabilmesi için talep toplamalıdır. Sözlü sınav uygulamasının da kaldırılması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

“Adalet Hizmetleri Tazminatı Ödenmeli”

Raporda dikkat çeken bir madde de Adli Tıp Kurumu’nda çalışanlara ‘Adalet Hizmetleri Tazminatı’ istenmesi oldu. Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan birçok çalışanın ‘Adalet Hizmetleri Tazminatı’ aldığına vurgu yapılan raporda, “Yine aynı Bakanlığa bağlı Adli Tıp Kurumu çalışanları bu tazminatı alamamaktadır. Aynı kurum içerisinde bu eşitsizlik giderilmelidir” talebinde bulunuldu.

Raporda yer alan diğer 6 madde şu şekilde sıralandı:

Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği’ndeki eksiklikler giderilmeli.

Adli Tıp Kurumu’nda mesai saatleri dışında hizmet veren çalışanlara nöbet ücreti ödenmeli.

Mevcut personelin iş yükünü azaltmak için personel istihdamı ivedilikle yapılmalı.

Çalışan sağlığının korunması amacıyla Adli Tıp Kurumu’nda riskli işlerde çalışan personel için Grup Başkanlıklarında İş Sağlığı Güvenliği birimleri kurulmalı.

Koruma ve güvenlik görevlilerine verilen ek ödemede yaşanan sorunlar giderilmeli ve bu personele giyim yardımı yapılmalı.

Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personel genel idari hizmetler sınıfına geçirilmeli.