Toplantıda, sahada karşılaşılan sorunlar üzerine Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte detaylı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının gündeminde öne çıkan başlıca konular aşağıda sıralanmış olup, genel değerlendirme toplantısında sahada karşılaşılan sorunlara yönelik çeşitli çözüm önerileri ele alındı. Toplantı boyunca, katılımcılar sorunların tespit edilmesi ve çözüm yollarının geliştirilmesi konusunda aktif bir şekilde katkıda bulundu.

Sağlık Sen Şube Başkanı Köksal: Toplu Sözleşme İkramiyesiyle Üyelerimizin Gözü Aydın! Sağlık Sen Şube Başkanı Köksal: Toplu Sözleşme İkramiyesiyle Üyelerimizin Gözü Aydın!

Toplantıda Ele Alınan Başlıca Konular

Çalışma Koşulları

Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusu, toplantıda en çok üzerinde durulan konulardan biri oldu. Çalışma saatlerinin düzenlenmesi, dinlenme haklarının korunması ve iş yükünün adil bir şekilde dağıtılması gibi konular detaylı bir şekilde tartışıldı.

Personel Eksikliği Üzerine Öneriler

Birçok sağlık kuruluşunda yaşanan personel eksikliği, hem hizmet kalitesini düşürüyor hem de mevcut çalışanların iş yükünü artırıyor. Bu sorunun çözümü için yeni personel alımları ve mevcut personelin daha verimli kullanılması üzerine çeşitli öneriler sunuldu.

Maaş ve Ek Ödemeler Gündeme Getirildi

Sağlık çalışanlarının maaş ve ek ödemelerinin iyileştirilmesi, motivasyonu artırmak adına önemli bir konu olarak gündeme getirildi. Özellikle gece nöbetleri ve yoğun bakım gibi zorlu çalışma koşullarında ek ödemelerin artırılması gerektiği vurgulandı.

Teknoloji ve Eğitim Fırsatı Sunulmalı

Sağlık çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla sürekli eğitim programlarının düzenlenmesi gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, güncel sağlık bilgileri ve teknolojilerinin takip edilmesi için çeşitli eğitim fırsatlarının sunulması planlandı.

Liste

Sağlık Çalışanlarına Psikolojik Destek

Sağlık çalışanlarının yoğun iş temposu ve stresli çalışma ortamları nedeniyle psikolojik destek ihtiyacı olduğu vurgulandı. Bu konuda yapılacak çalışmaların, çalışanların iş performansını ve genel yaşam kalitesini artıracağı ifade edildi.

Toplantının sonunda, sahada karşılaşılan sorunlara yönelik önerilerin hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılması kararlaştırıldı. Sağlık-Sen Yönetim Kurulu, bu sorunların çözümü için her türlü desteği sağlayacağını ve gerekli mercilerle işbirliği yapacağını belirtti. Sağlık-Sen Genel Başkanı, toplantıya katılan tüm başkanlara katkılarından dolayı teşekkür ederek, birlikte daha güçlü bir gelecek inşa edileceğini vurguladı.