Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan: ‘Biz Popülizm Yapmıyoruz’ Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan: ‘Biz Popülizm Yapmıyoruz’

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) çağrısıyla toplanan sağlık emekçisi kadınlar, olayın faillerinin henüz cezalandırılmadığına dikkat çekerek, “Yaşasın kadın dayanışması” ve “Devlet davanın takipçisi ol” sloganlarıyla seslerini duyurdular.

Sağlık Personelleri İsyanda

SES Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi işyeri temsilcisi Handan Mısıroğlu Arık tarafından yapılan basın açıklamasında, hastanede temizlik işçisi olarak çalışan kadın arkadaşlarının yaklaşık bir yıldır sistematik şekilde bir veya daha fazla erkek tarafından cinsel istismara maruz kaldığı belirtildi. Arık, istismar sonucu kadının 28 haftalık hamile olduğunu ve faillerin hâlâ aynı iş yerinde çalışmaya devam ettiğini vurguladı. Tek bir failin başka bir hastaneye görevlendirildiğini, diğerlerinin ise cezai işlem görmediğini söyledi.

Kendi halinde hiç kimseye zararı olmaz

Handan Mısıroğlu Arık, istismara uğrayan kadının gebe olmasına rağmen izne gönderilmediğini ve dört yıldır yıllık izin yapmadığını belirtti. Kadının zihinsel durumu göz önüne alındığında, bu istismarın çocuğa yapılan istismardan farksız olduğunu ifade eden Arık, “İstismar edilen kadın arkadaşımız, algılama ve neden-sonuç ilişkisi kurma becerilerinden yoksun, kendi halinde hiç kimseye zararı olmayan bir arkadaşımızdır” diye konuştu.

Faillerin Cezalandırılmasını İstediler

Arık, failler hakkında derhal cezai işlemlerin başlatılması gerektiğini vurguladı ve iktidarın istismarcıları anlayan tavrını eleştirdi. Devletin, kadının 32 haftalık gebeliğinden habersiz olduğunu belirterek, “O ‘kutsal aile’, ‘namus’ diye diye kadın bedeni üzerinden sadece nüfusu çoğaltarak yaratmayı düşlediğiniz somut düzeninin ve kapitalist çarkın bir parçası olmayacağız. Bu saldırıya uğrayan kız kardeşimizin de, doğacak bebeğinin de daha güzel bir hayatı olabilmesi için böyle bir dünyayı mümkün kılmak adına buradayız, burada ve her yerde takipçisi olacağız” sözleriyle açıklamayı sonlandırdı.