Akcan, personel eksikliği nedeniyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık personelinin ayda 10-12 nöbet tutmak zorunda kaldığını belirtti.

“150-154 yatak kapasiteli dört yoğun bakım ünitesinin bulunduğu hastanemizde, hasta ve çalışan sağlığı göz önünde bulundurularak çalışma planı yapılması gerekirken, personel eksikliği nedeniyle aylık nöbet sayısı 10 ila 12 arasında değişiyor. Bu durum, çalışanlarda aidiyet duygusunun azalmasına ve tükenmişlik sendromunun artmasına yol açıyor” dedi.

Genel Sorunlar ve Bayraklı Şehir Hastanesi

Akcan, bu sorunun sadece kendi kurumlarında değil, sağlık alanının genelinde yaşandığını vurguladı. Bayraklı Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte diğer kurumlarda da benzer sorunların yaşandığını belirtti. “Yataklı birimlerde, gündüz saatlerinde dahi hasta bakımını tek sağlık çalışanı üstlenmek zorunda kalabiliyor” dedi.

Hastanede Sıra Tartışması: Belediye Başkanının Kızına Öncelik Tanındı İddiası Hastanede Sıra Tartışması: Belediye Başkanının Kızına Öncelik Tanındı İddiası

Planlama Eksiklikleri ve Çalışma Koşulları

Sağlık çalışanlarının insan olduğunu hatırlatan Akcan, izin ve hastalık durumlarının göz önünde bulundurularak çalışma planlarının yapılması gerektiğini söyledi. “Dokuz günlük bayram tatilleri veya çalışanın hastalık sebebiyle rapor alması gibi durumlar, sağlık kurumunun savunması olamaz” dedi.

Yanlış Sağlık Politikalarının Sonuçları

Akcan, sağlık çalışanlarının sadece çalışmak için yaşayan bir sınıfa dönüştüğünü ifade etti. Bu durumun sebebinin yanlış yönetim ve sağlık politikaları olduğunu belirtti.

“Koruyucu sağlık hizmetini öncelemeyen, sadece tedavi odaklı bir sistemin dayatıldığı, hastaların meta ve müşteri olarak görüldüğü, muayene sürelerinin 3-5 dakikaya sığdırıldığı bu sağlık politikalarında, sağlık çalışanlarının payına düşen ise itibarsızlık, tükenmişlik ve her gün artan sağlıkta şiddet vakalarıdır” diye konuştu.