Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları ve toplu sözleşme mutabakatına dahil edilen maddeler, sağlık personelinin nöbet ücretleri hakkındaki bilgileri aydınlatmaya başladı. Maaş hesaplamalarıyla ilgilenen uzmanlar tarafından hazırlanan ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya sunulan nöbet ücreti hesaplama tablosu, aşağıda sunulmuştur. 

TABLOLAR HAZIRLANDI

2024 yılı itibarıyla sağlık personelinin nöbet ücretlerinde yapılacak değişiklikler, tablolarda açıklanan şekilde gerçekleşecektir.

GÖSTERGE RAKAMLARI DEĞİŞİYOR

Hesaplamalara göre, uzman doktorların gösterge rakamı 150'den 160'a yükseltilirken, lisans ve önlisans mezunu hemşireler ile sağlık teknikerlerinin gösterge rakamı 100 olarak kabul edilecektir. 

UZMAN DOKTOR NÖBET ÜCRETİ

Tabloda yer alan miktarlar doğrultusunda, uzman hekimlerin bir saatlik normal birim nöbet ücretinin 75 TL'den 114 TL'ye yükseldiği gözlemlenmektedir. Aynı şekilde pratisyen hekimlerde 1 saatlik normal birim nöbet ücreti 68 TL'den 103 TL'ye çıkacaktır.

HEMŞİRE NÖBET ÜCRETİ 2024

Lisans mezunu bir hemşirenin 1 saatlik nöbet ücreti mevcut olarak 45.53 TL iken, artış sonrası bu miktar 71.30 TL'ye yükselecektir. Uzman hekimlerde yapılacak artışla bir saatlik nöbet ücret farkı 38.19 TL olurken, pratisyen hekimlerde bu fark 35 TL, diş tabiplerinde ise 31 TL olarak hesaplanmaktadır. 

HEMŞİRE NÖBET ÜCRETİ FARKI

Lisans ve önlisans mezunu hemşireler için bir saatlik nöbet ücret farkı 25 TL, lise mezunu sağlık memurları ve hemşireler için 22 TL, genel idare ile yardımcı hizmetler sınıfında yer alanlar için ise bir saatlik artış tutarı 18.52 TL olarak belirlenmiştir.