Her ayın 15’i itibarıyla hesaplara geçirilen taban ek ödemeler bazı illerde personelin banka hesaplarına aktarıldı.

Sağlık Personeli Taban Ek Ödeme Tutarları

  • Uzman Tabip: 23.496,15 TL
  • Hizmetli: 826,67 TL
  • Hemşire: 2.550,40 TL
  • Laborant: 2.010,90 TL
  • Uzman Hemşire: 2.325,10 TL
  • Sağlık Teknikeri: 2.325,10 TL
  • İmam – Hatip: 1.102,80 TL
  • Diyetisyen: 2.205,75 TL

Uzman Tabip Taban Ek Ödeme

Temmuz 2024 dönemine ait mesleğinde 1. yılını dolduran 1900 ek göstergeye sahip bir Uzman Tabip temel ek ödeme olarak 23.496,15 TL ödeme alacak.

Uzman Doktor Taban Ek Ödeme

Meslekte 5. yılını dolduran Uzman Tabip 46.992,25 TL temel ek ödeme alırken, 1900 ek göstergeeye sahip bir Uzman Tabip 23.495,24 TL temel ek ödeme alacak.

Hizmetli Taban Ek Ödeme

Meslekte 29. yılını dolduran hizmetli kadrosundaki bir sağlık çalışanının temel ek ödemesi ise 879,35 TL olarak hesaplandı.

Hemşire Taban Ek Ödeme

3600 ek gösterge verilen, mesleğinde 29 yılını tamamlamış bir hemşirenin temel ek ödeme tutarı ise 2.711,33 TL olarak bordro kayıtlarına geçecek.

Sağlık Memuru Taban Ek Ödeme

Yine mesleğinde 30 yılını doldurmuş olan bir sağlık memurunun alacağı taban ek ödeme tutarı ise 2.711,33 TL olarak kayıtlara geçecek.

Kamudaki İşçilere Tek Seferlik 46 Bin 600 TL Ödeme Kamudaki İşçilere Tek Seferlik 46 Bin 600 TL Ödeme

Biolog Taban Ek Ödeme

Biyolog kadrosunda görev yapan 26 yıllık bir personelin taban ek ödeme tutarı 2.344,93 TL olurken 14 yıllık bir çocuk gelişimcisi ise yine 2344,93 TL taban ek ek ödeme alacak.

Diyetisyen Taban Ek Ödeme

Mesleğinde 30 yılını dolduran diyetisyen kadrosundaki bir sağlık personeli ise; taban ek ödeme ödeme olarak 2.205,75 TL alırken, İmam Hatip kadrosunda görev yapan bir sağlık çalışanı ise taban ek ödeme olarak 1172,47 TL ücret alacak.

Laborant Taban Ek Ödeme

Laborant, sağlık teknikeri ve sağlık teknisyeni kadrosunda görevli bir sağlık personelinin taban ek ödeme tutarı da 2.010,90 TL olarak hesaplandı.

Uzman Hemşire Taban Ek Ödeme

Mesleğinde 20 yılını tamamlayan uzman hemşire kadrosundaki bir personelin temel ek ödemesi de 2.325,10 TL oldu.

VHKİ Taban Ek Ödeme

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapan memuriyette 25 yılı tamamlamış bir idari personelinin ise taban ek ödeme olarak %15 vergi dilimine göre 1.172,47 TL alması beklenirken, sağlık teknisyeni kadrosundaki 25 yıllık bir sağlık personeli de 2.711,33 TL taban ek ödeme alacağı öğrenildi.

UYGULAMA BİRLİĞİ SAĞLANAMIYOR

Sağlık Bakanlığı temel ve taban ödemelerle ilgili uygulamada birliği bir türlü sağlayamıyor.

Türkiye geneli 81 ilden sadece 7-8 ilde taban ek ödemelerin hesaplara geçtiği görülürken, başıboşlukta gözönüne serildi.