Şehir içinde sağlık hizmetlerinin kalitesini ve erişilebilirliğini artırmak amacıyla yapılan bu dönemsel değişiklikler, il genelinde sağlık hizmetlerinin daha iyi koordine edilmesini ve ihtiyaç duyulan bölgelere daha fazla kaynak tahsis edilmesini hedefliyor.

Sağlık Bakanlığı, "Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönerge" ile il içinde görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri personelinin atama ve yer değiştirmelerini düzenliyor.

Bu önemli gelişme, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 371. maddesi ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu temel alınarak 25 Şubat 2019 tarihinde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından imzalandı ve yürürlüğe girdi.

2 TEMEL UNSUR BELİRLEYİCİ OLUYOR

İl içi atamalarda iki temel unsur belirleyici rol oynuyor. İlk olarak, kadro imkanlarının göz önünde bulundurulması gerekiyor. İkincisi ise, personel hareketlerinde hizmet puanının belirleyici bir faktör olması esas alınıyor. Bu iki önemli madde, sağlık hizmetleri alanında adaletli bir atama sürecini güvence altına alıyor.

YILDA 2 KEZ YAPILIYOR

İl içi atamalar, yılda iki kez gerçekleşiyor. Bu atamaların zamanlaması, Mayıs ve Kasım aylarında yapılmaktadır. İl içi atamaları takip etmek isteyen sağlık personeli, ilgili müdürlüklerin resmi internet siteleri ile "saglikpersoneliHABER.NET " üzerinden güncel bilgilere erişebilirler.