Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı bugünkü mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı.

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı