SGK, Sağlık Uygulama Tebliği'nde önemli bir değişiklik duyurdu. Bu değişiklik, geçen ayda yapılan düzenlemenin yanı sıra, sağlık sektörünü yakından ilgilendiren bazı önemli güncellemeleri içeriyor.

Tebliğdeki düzenlemelere göre, "Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi"nde yer alan vaka başı muayene tutarlarında artışa gidildi. Bu değişiklik, sağlık hizmeti sunan kuruluşlar için önemli bir mali güncelleme anlamına geliyor.

Ayrıca, "Hizmet Başı İşlem Puan Listesi"nde yer alan işlem kodlarında da artışlar meydana geldi. KVC-Kardiyoloji, organ doku nakli, kemik iliği, yoğun bakım, hemodiyaliz, kan bileşenleri, doğum, yardımcı üreme tedavileri ve bununla ilişkin genel tetkikler gibi işlem kodlarının tamamı bu artıştan etkilendi.

Benzer şekilde, "Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi"nde yer alan işlem kodlarında da artışlar gerçekleşti. KVC-Kardiyoloji, organ doku nakli, kemik iliği işlemleri, yoğun bakım işlemleri ve hemodiyaliz işlemlerine ait işlem kodları da bu güncellemeden nasibini aldı.

Diş tedavilerini içeren "Diş Tedavileri Puan Listesi"nde de tüm işlem kodlarında artışlar görülüyor.

Bu güncellemeler, genel sağlık sigortalılarının hastanelerde aldıkları sağlık hizmetlerinde kullanılan tıbbi malzeme bedellerinde artış sağladı ve yaklaşık olarak 11 milyar lira iyileştirmeyi beraberinde getirdi.