Sağlıkta Şiddet ve Çalışan Güvenliği

Akarken, sağlıkta şiddetin hem çalışan güvenliğini hem de hizmet kalitesini ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti. Bu sorunun çözümü için caydırıcı ve etkili önlemler alınmasının zorunlu olduğunu söyleyen Akarken, “Sağlık çalışanlarının mesleki ve toplumsal açıdan hak ettikleri değerin verilmesi, itibarlarını artıracak ve iş motivasyonlarını olumlu etkileyecektir” dedi. Kamuoyunda sağlık çalışanlarına olan saygının ve takdirin artırılmasının, genel sağlık hizmetlerinin kalitesine de yansıyacağını ifade etti.

Personel Unvanları ve Maaş Düzenlemeleri

Akarken, 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile devredilen personelin unvanlarının geri verilmesine yönelik düzenlemeler yapılmasının ve bu süreçte kamu zararının önlenmesinin önemine değindi. Ayrıca, tek kalem maaş sistemine geçilerek sağlık çalışanlarının maaşlarındaki belirsizliklerin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Meslektaşları Gözyaşlarına Boğuldu: Hemşire Barçin İçin Hastanede Anma Töreni Meslektaşları Gözyaşlarına Boğuldu: Hemşire Barçin İçin Hastanede Anma Töreni

Fazla Mesai ve Ücret Düzenlemeleri

Fazla mesai ücretlerinin artırılması ve sağlık çalışanlarının hak ettikleri ücretleri alabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasının elzem olduğunu belirten Akarken, üniversite sayıları ve mezun öğrenci sayılarının planlanmasında ilgili kurumlarla iş birliği yapılmasının, mezunların atanma sorunlarının çözümü açısından kritik olduğunu ifade etti.

Görev Tanımları ve Eğitim

Akarken, “39 sağlık branşının görev tanımlarının acilen güncellenmesi gerektiğini belirterek, sağlık yönetimi ve sağlık kurum işletmeciliği bölümü mezunlarının sağlık sınıfında atanarak mali ve özlük haklarının düzenlenmesi gerekiyor. Eğitime saygının ön planda tutulması, sağlık çalışanlarımızın mesleki gelişimlerine ve eğitimlerine gereken önem verilmelidir” dedi.

Gelir Adaletsizliği ve Ek Ödeme Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Sağlık Bakanlığı kadrosunda çalışanlar arasındaki gelir adaletsizliği ve haksız uygulamaların acilen ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Akarken, “Ek ödeme yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi ve emekliliğe yansıyan katsayı düzenlemeleri ile ödeme düzenlemelerinin yapılması gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Yurtdışına Giden Sağlık Personelinin Geri Dönüşü

Akarken, yurtdışına giden hekimler başta olmak üzere sağlık personelinin geri dönmek isteyeceği bir sistemin oluşturulmasının, mevcut sorunlara çözüm bulunmasının ve daha modern, erişilebilir bir sağlık sistemi kurulmasının önemine dikkat çekti. Akarken, bu süreçte Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun kritik rol oynayacağını vurguladı.