BirGün Yazarı Hekim Sendikalarını Ateş Püskürdü BirGün Yazarı Hekim Sendikalarını Ateş Püskürdü

Hüerriyet Sağlık Sen Sendika tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan ve Anayasa'ya aykırı hükümler içeren kanun teklifine karşı tepki gösterildi. Sağlık çalışanları ve aile hekimliği çalışanlarını cezalandırmaya yönelik olduğu ifade edilen bu teklif, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği birçok karara rağmen hala aksi yönde düzenlemelerin yapılmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Milet Meclisi’ne sunulan ve hükümleri Anayasa’ya aykırı olan bu kanun teklifi sağlık çalışanlarını ve aile hekimliği çalışanlarına yönelik cezalandırmadan başka bir şey değildir.

Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu birçok karara rağmen hala aksi yönde yapılmaya çalışılan düzenlemeler, sağlık çalışanlarının ülkemizin hukuk sistemine olan inancını ve güvenini yitirmesine sebep olmaktadır.

Bir soruşturma da verilen idari disiplin cezası yetmezmiş gibi bir de ek ödemeleri kesmek aynı eylemden dolayı sağlık çalışanını iki defa cezalandırmak değildir de nedir? Zaten yoksulluk sınırının altında maaş alan sağlık çalışanları, ekonomik olarak ezildikleri yetmiyormuş gibi liyakatsiz yöneticilerin keyfi uygulamaları yüzünden verilen cezalar nedeni ile bir de ödemelerinde kesinti yaşayacaklardır. Bu düpedüz sağlık çalışanlarına gözdağı vermekten başka bir şey değildir.

Aile hekimleri için haksız ve ağır sözleşme fesih şartları ve 4924 sayılı kanunun ruhuna aykırı düzenlemeler hayata geçerse sağlık çalışanları tam tabiri ile bir zulümle karşı karşıya kalacaklardır.

Sağlıkta şiddet, düşen alım güçleri, liyakatsiz yöneticilik sistemi ve mobbing gibi saymakla bitmeyen onlarca sorunu çözme iradesi göstermeyenler bu kadar sorunun üzerine getirdikleri bu kanun teklifi ile var olan sorunları daha da derinleştirmektedirler.

Buradan kanun koyuculara sesleniyoruz:

Bu zulüm niteliğindeki yasanın hayata geçmesini engelleyin. Zaten zor ve ağır şartlarda çalışan sağlık çalışanlarını bir de böyle düzenlemelerle daha da mağdur etmeyin. Gelin sesimize kulak verin ve sorunlarımıza çözüm üretin. Sorunlarımızın çözümü yönünde yapıcı bir irade ortaya koyun. Aksi takdirde sağlık çalışanları daha çok küsecek ve yurt dışına en çok sağlık çalışanı ihraç eden ülke olmaya devam edeceğiz.

Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki tüm milletvekillerimizi ve Sağlık Bakanlığı’nı hassasiyete ve bu kanunu geri çekmeye davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygılar sunuyoruz. Youtube kanalımızda yayınlanan basın açıklamamızı aşağıdaki linki tıklayarak izleyebilirsiniz.

Kamuoyu