2018-2022 yılları arasında gerçekleştirilen çalışma, sağlık çalışanları arasında tükenmişlik, taciz ve ruh sağlığı sorunlarının ciddi şekilde arttığını gözler önüne seriyor.

RAPOR SALI GÜNÜ AÇIKLANDI

CDC tarafından Salı günü yayınlanan kapsamlı rapor, ABD'deki sağlık çalışanlarının ruh sağlığına dair büyük endişeleri vurguluyor.

TÜKENMİŞLİK HİSLERİ ARTTI

Araştırmaya göre, sağlık çalışanlarının yaklaşık yarısı 2022 yılında tükenmiş hissettiklerini belirtti. Bu oran, dört yıl önceki verilere göre önemli bir artışı temsil ediyor; o dönemde bu oran üçte bir civarındaydı.

TACİZLER 2 KATI ARTTI

Rapor ayrıca, işyerinde yaşanan taciz olaylarının bu dönemde iki katından fazla arttığını gösteriyor. Bu da sağlık çalışanlarının ruh sağlığının kötüleşmesine önemli bir etken olarak ortaya çıkıyor.

Bu sonuçlar, Kaiser Permanente'deki 75.000 sendikalı sağlık çalışanının, kronik personel eksikliği ve tükenmişlik nedeniyle gerçekleştirdiği ABD tarihindeki en büyük sağlık çalışanı grevinin hemen ardından açıklandı.

RUH SAĞLIKLARINDA DERİNLEŞEN KRİZ!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yeni bir raporla sağlık çalışanlarının ruh sağlığına yönelik derinleşen krizi belgeledi. 2018-2022 yılları arasında yapılan çalışma, sağlık çalışanları arasında tükenmişlik, işyeri tacizi ve kötüleşen ruh sağlığı konularında ciddi artışlar yaşandığını ortaya koyuyor.

YÜKSEK RİSK ALTINDALAR

CDC'nin baş tıbbi sorumlusu Dr. Debra Houry, sağlık çalışanlarının maruz kaldığı uzun çalışma saatleri, bulaşıcı hastalıklara yakın temas ve duygusal olarak yoğun etkileşimler gibi zorluklara dikkat çekerek bu meslek grubunun ruh sağlığı açısından yüksek risk altında olduğunu ifade etti. Dr. Houry, pandemi öncesinde bile özellikle hemşireler, sağlık destek personeli ve sağlık teknisyenleri gibi sağlık çalışanlarının ruh sağlığı sorunlarına yatkın olduklarını belirtti.

MADDE BAĞIMLILIĞI VE İNTİHARLAR SIK GÖRÜLÜYOR

COVID-19 salgını bu zorlukları artırdı; sağlık çalışanları büyük hasta yükü, uzun iş saatleri ve malzeme sıkıntısı ile karşı karşıya kaldılar. Sonuç olarak, sağlık çalışanları arasında ruh sağlığı sorunları, intihar düşünceleri ve madde bağımlılığı sorunları daha sık görülmeye başlandı.

Rapor aynı zamanda bir endişe verici trendi de ortaya koydu: Sağlık çalışanlarının %44'ü yeni iş fırsatları arama düşüncesi taşıdı, ki bu oran 2018'de %33'teydi ve önemli bir artış gösterdi. Diğer sektörlerdeki çalışanlar arasındaki iş değiştirme isteği ise aynı dönemde azaldı.

İşyerindeki taciz, sağlık çalışanlarının ruh sağlığını olumsuz etkileyen önemli bir faktör olarak belirlendi. Tacize uğrayan sağlık çalışanlarının, diğer meslektaşlarına kıyasla anksiyete yaşama, depresyon bildirme ve tükenmişlik yaşama olasılıkları daha yüksekti.