Millet İttifakının “Sağlıkta Atılım” eylem planında geçen “Hekim ve Diğer Sağlık Mensupları” ibaresini hatırlatan sağlık çalışanı, hekim ve diğer sağlık mensupları şeklinde yapılan tanıma karşı çıkarak “Ve diğer. Ben diğerim. Ben hep diğer oldum. Niye olduk bilmiyorum” dedi.

Sağlık çalışanın eleştirisine Ali Babacan,

Sınıflandırma niyeti yok. Ssğlık çalışanlarımızın her birisi çok çok kıymetli.

cevabını verdi.  

Babacana yönelik,

Çok fazla konuşma senin ağzını yüzünü kırarım” diyenler var. Sağlık çalışanları için ne yapacaksınız? Yarın iktidara siz geldiğinizde sağlıkta şiddet görmeye devam edecek miyiz? Yada giderseniz gidin denilecek mi bize? Yada aldığımız kuş kadar maaşları çok fazla bir meblalarmış gibi göstermeye devam edecek misiniz?

şeklinde yöneltilen soruya Ali Babacan şu yanıtı verdi:  

Sağlıkta şiddetin Türkiye’nin en önemli sorunlar birtanesi olduğunu söyleyerek, son yıllarda hekimlerde dahil olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının bir itibarsızlaştırma söz konusu

ifadelerini kullandı.

Ali Babacan,

Türkiye, Sağlıkta gidemeyenlerin ülkesi olmuş durumda. Fırsatını bulan gitmeye çalışıyor. Bu durumun iadeyi itibarla düzelecek bir durum olduğunu

kaydetti.

Diğer taraftan sağlık çalışanının Babacan’a verilen kuş kadar maaşlarımız var yorumuna yanıt vermediği görüldü.