Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünce 1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) tesislerine verilecek döner sermaye hakkında kanunun beşinci maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 508. maddesine dayanılarak hazırlanan ve ekte sunulan döner sermaye işletmesi kapsamında destekleyici talebiyle yürütülecek çalışmalar ve hizmetler hakkında yönergenin yürürlüğe konulması ile ilgili yazı 81 İl Sağlık Müdürlüğüne 15 Eylül itibari ile gönderildi.

yonerge-1-1

yonerge-2-2

yonerge-3-2

yonerge-4-2

yonerge-5-2

yonerge-6-2

yonerge-7-1

yonerge-8-1

yonerge-9

yonerge-10

yonerge-11