Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Doktor Mehmet Koca imzasıyla yayımlanan yönergede 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı haricindeki personelin atama ve yer değiştirme usul ve esaslarına ilişkin 2018 tarihli yönergenin yürürlükten kaldırıldığı ve yeni yönergenin yürürlüğe konulduğu resmi yazıyla 81 il teşkilatına bildirildi.

Yapılan Yönerge değişikliğinde personelin iller arası yer değişikliğinin her yıl haziran-temmuz döneminde yapılacağı, personelin yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için görev yaptığı ilde fiilen en az 1 yıl çalışma şartının aranacağı ile yıllık izin hafta sonu tatili ile resmi tatil günlerini fiili çalışmadan sayılacağı öngörüldü.

Yönerge kapsamındaki personelin sağlık mazeretine bağlı yer değişikliğinde ise personelin kendisinin, eşinin, bakmakla yükümlü olduğu annesinin, babasının, çocuklarının ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığını üniversite veya bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum ve kuruluşu‘nun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir yere bakanlıkça oluşturulan Sağlık Mazereti Değerlendirme Komisyonu kararına istinaden atamasının yapılacağı hüküm altına alındı.

yonerge-1

yonerge-2-1

yonerge-3-1yonerge-4-1

yonerge-5-1

yonerge-6-1

yonerge-7

yonerge-8

Aynı yönergede aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliğinde zorunlu yer değiştirmeye tabi olan, çalıştığı kurumun mevzuatına göre aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği yapılamayan veya başka yerde kadroya Teşkilatı olmayan kamu personeli eşlerinin görev yerleri bu personele bağlı olarak değiştirileceği belirtildi.