Ancak, bu Usul ve Esaslar ile ekine dair sahadan gelen geri bildirimlere dayanarak, Bakanlık Makamı tarafından 27/12/2023 tarihli ve E-49022165-020-232714972 sayılı Olur ile değişiklik yapılmıştır. Değişiklikle birlikte, 4924 Sayılı Kanun kapsamında görev yapan sözleşmeli personelin sağlık tesislerindeki rollerine göre belirlenen sağlık tesisleri puan ortalaması tablosu güncellenmiştir. Detaylı bilgiler, ekte yer almaktadır.

Bu kapsamda, sağlık tesislerinde hizmet veren sözleşmeli personelin performansını değerlendiren ve hizmet hedeflerini belirleyen bu düzenlemeler, sağlık sektöründeki etkinlik ve verimliliği artırmayı hedeflemektedir. Yapılan değişikliklerle birlikte, sağlık personelinin uzmanlık branşı, sağlık tesisinin rolü, ve sağlık hizmeti ihtiyacı gibi kriterler dikkate alınarak daha özgün ve etkili bir hizmet sunulması amaçlanmaktadır. Bu yenilikler, sağlık sektöründeki kalite standartlarını yükseltmeyi ve halk sağlığını güvence altına almaya yönelik adımların atılmasını sağlamaktadır.

İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Kurası Sonuçları Açıklandı! İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Kurası Sonuçları Açıklandı!

4924 Sayılı Kanuna Göre Görev Yapan Sözleşmeli Personelin Hizmet Hedefleri İle Sözleşme Yenilenmesine İlişkin Usul ve Esaslar.pdf
Sözleşmeli Uzman TabipTabip Sağlık Hizmet Formu.xlsx
4924 Sayılı Kanun Uyarınca Görev Yapan Sözleşmeli Personel İçin Sağlık Tesisi Rollerine Göre Sağlık Tesisi Puan Ortalaması Tablosu.pdf

Editör: Serap