Sağlık Bakanlığında yaklaşık 210.000 üyesi bulunan ve her ay 1 yevmiye tutarı 1000 TL işçi başı aidat alarak aylık 210 milyon lira (eski parayla 210 trilyon) geliri olan Öz Sağlık İş Sendikası Yozgat’ta ev-iş-aile yaşamlarının uyumlaştırılması başlıklı projeyi tanıttı. 

Proje kapsamında yapılan konuşmalarda taşerondan kadroya geçen 1 milyona yakın işçinin kanun hükmünde kararnameden kaynaklı tayin yasaklarının kaldırılmasını istediler. 

Genel Sağlık İş Sendikasında Deprem! Genel Merkezi suçlayarak İstifa Ettiler Genel Sağlık İş Sendikasında Deprem! Genel Merkezi suçlayarak İstifa Ettiler

Yerel seçimlerin bitmesiyle beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, sürekli işçilerin yaşadığı bu zulmü görmesinin gerektiği altı çizilirken yapılacak kanuni düzenleme ile yasağın kaldırılması talep edildi. 

Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere kadro verilen sürekli işçilerin 2018 yılında kadroya geçirilmesinin ardından çalışma hayatında devrim niteliğinde bir adım atıldığı ancak tayin yasağı ile işçilere zulmedildiği dile getirildi. 

2018 yılından bu tarafa geçen sürede çoluğundan çocuğundan ayrı yaşayan işçilerin parçalanmış ailelere sahip oldukları, kendisi başka yerde eşi başka yerde çalışan işçilerin çocuklarına dedelerinin hatta ninelerinin baktığının altı çizildi. 

Tayin yasağı yüzünden istifa ederek çalışma hayatından ayrılan donanımlı ve kurum hafızasına sahip olduğu ileri sürülen işçiler nedeniyle çalışan kaybına sebebiyet verildiği belirtilirken kurumların personel yetersizliği nedeniyle fazla iş yükü ile karşı karşıya kaldığı belirtildi.