Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre boşanan eşin ailesinin bulunduğu şehre ya da D veya C hizmet grubu illerinden birine tayin hakkı imkanı bulunuyor.

Bunun haricinde personelin halen görev yaptığı hizmet bölgesi veya grubu esas alınarak alt bölge tayini ile boşanma tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere yer değişikliği yapılıyor.

Tamamen personel yararına düşünülerek uygulamaya konulan yönetmelik maddesi son dönemde istismar edildiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı: 112 Sağlık Birimlerinin Kapatılacağı İddiaları Asılsız Cumhurbaşkanlığı: 112 Sağlık Birimlerinin Kapatılacağı İddiaları Asılsız

İnsani bir hak olan boşanma nedeniyle tayinlerde son aylarda artan kötüye kullanma iddiaları sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Öte yanda Sağlık Bakanlığı haricinde bir çok Bakanlıkta böyle bir tayin hakkı bulunmazken, sağlık personelinin yararına olan uygulamanın istismar edilmesi tartışma konusu oldu.

Öte yandan artan istismarlar nedeniyle şu an var olan bu hakla ilgili Bakanlığın herhangi bir düzenleme yapıp yapmayacağı bilinmezken, sahte boşanmalar nedeniyle tayin hakkının kaldırılmasından da endişe ediliyor.