Şimdi kesin olarak inanıyorum ki bu uyumsuzluğun temel nedeni, incelediğim bilimsel yayınlarda da belirtildiği gibi, "iyi bir müdür" olma özelliklerine yeterli düzeyde sahip olmayışlarıydı.

Çünkü "iyi bir müdür" olmak, şu özelliklere sahip olmayı gerektirir:

Çalışanlarıyla etkili iletişim kurabilme yeteneği: İş arkadaşlarını dinleyerek, ihtiyaçlarını ve sorunlarını anlayabilme becerisi.

Alçak gönüllülük: Hatalarını kabul edebilme, sorumluluklarını bilme ve farklı bakış açılarına saygı gösterme.

Güçlü yanları harekete geçirme: Çalışanların potansiyellerini keşfederek verimli ekipler oluşturma.

Kararların riskini üstlenme: Alınan kararlarda sorumluluk sahibi olma ve başarıları paylaşma.

Coşku ve pozitiflik aşılama: Çalışanlarına sürekli motivasyon sağlama ve başarılarına değer verme.

Huzurlu bir çalışma ortamı yaratma: Çalışanların huzur içinde çalışabileceği bir atmosfer oluşturma.

Dürüstlük ve saygınlık: Başkalarını yönetirken dürüst ve tutarlı davranma, saygınlık kazanma.

Etkili iletişim: Bilgi paylaşımı, yeni fikirler edinme ve net taleplerle iletişim kurma.

Kararlılık: Belirlenen hedeflere ulaşma konusunda kararlılık gösterme.

Örnek teşkil etme: Davranışlarıyla başkaları için bir ilham kaynağı olma.

Ülkemizde bu özelliklere sahip müdür sayısının maalesef oldukça az olduğunu gözlemledim. İşte bu nedenle, daha fazla "iyi müdür" yetiştirmeye ve bu özellikleri taşıyan yöneticilere öncelik verilmesine ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü "iyi bir müdür" olmak, sadece çalışanların memnuniyetini artırmakla kalmaz, aynı zamanda kurumların verimliliğini ve başarısını da yükseltir.

Sağlık Bakanlığında müdür olarak atanmalarda sadece iki husus esas alınıyor: Birisi diploma, diğeri torpil. Ancak, bu kriterlerin varlığıyla "iyi müdür" olmanın kendiliğinden gerçekleştiği algısı maalesef yanıltıcıdır.

Aslında, gerçek bir "iyi müdür" olmanın diploma ve çalışma süresiyle doğrudan bir ilişkisi yoktur. "İyi müdür" olmak için gerekli olan nitelikler, kişinin liderlik yetenekleri, iletişim becerileri, empati gücü, özveri ve takım çalışmasına yatkınlığı gibi önemli özellikleri içerir. Diploma ve çalışma süresi, elbette kişinin bilgi ve deneyim seviyesini yansıtabilir, ancak bu nitelikler "iyi müdür" olmanın tek belirleyicisi değildir.

Ülkemizde "iyi müdür" olma kavramının tesadüfi şekilde gerçekleştiği algısını değiştirmek için daha nitelikli ve adil atama süreçleri oluşturulmalıdır. Müdür adaylarının, liderlik ve yönetim becerilerini ölçen uygulamalı sınavlarla değerlendirilmesi, yetkinlik bazlı mülakatlarla performansları değerlendirilmesi gibi yöntemler benimsenmelidir.

Kaynak:

1)Anonim. 2019 Quali sono le qualità per essere un manager di successo.

2) Michael  Page. 8 qualità fondamentali in un leader