7 gün 24 saat hizmet sunum esasına göre yürütülen sağlık hizmeti ile ilgili alınacak tedbirleri sıralayan Sağlık Bakanlığı, sağlıkta bayramın neden hep bayram yapanlara olduğunu yeniden ortaya koymuş oldu.

Ramazan Bayramı’nda kesintisiz sağlık hizmeti sunulabilmesine yönelik Valiliklere gönderilen Genelgede, kesintisiz sağlık hizmeti vermesi gereken birimlerde nöbet hizmetlerinin 24 saat esasına göre planlanması istendi.

Sağlık Bakanlığı aslında olması gerekeni Genelge ile yeniden belirtmiş oldu.

FOTOĞRAFÇILAR PLAN DIŞINDA

30 Ramazan günü boyunca sağlık tesisleri’nde görev yapan personel ile tek bir oruç açmayan, tek bir sahur yapmayan sözleşmeli yöneticiler ise görev yaptıkları kurumlarda sadece protokol bayramlaşması dışında ya da fotoğraf çektirmek dışında uğramayacağı herkesin malumu.

TORPİLLİLERİDE PLANA DAHİL ETSEYDİNİZ..

Sağlık Bakanlığı keşke Genelgesinde 24 saat hizmet sunumunda aksaklık yaşanmaması için yıllarca idari birimlerde çalıştırılan sağlık personeli, hemşire gibi personelleri de bu plana dahil edilmesini isteseydi.

BAYRAM HANGİ PERSONELE VAR?

Kendi yayımladığı genelgeye yani mevzuata aykırı şekilde yıllarca il sağlık müdürlüklerinde ya da Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatında geçici görevlendirme ile çalıştırılan bu personeller nedeniyle bayram sağlık personeline bir türlü uğramıyor.

Böyle bir uygulama yapılsaydı bir sağlık personeli 9 günlük bayram tatili süresinde 3 kez nöbete gitmek yerine 1 ya da en fazla 2 kez nöbete giderek bayramı ailesiyle beraber geçirebilecekti.

Peki 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresinde sözleşmeli yöneticilere personel nasıl ulaşacak?

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Mayıs 2024 Raporu Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Mayıs 2024 Raporu

Sözleşmeli yöneticiler neden hizmetin aksamaması için Sağlık Bakanlığı genelgesindedeki planlama tedbirlerine dahil edilmiyor.

BU KADAR YÜK FAZLA DEĞİL Mİ?

Nöbet tutan bir hemşire serviste hem sorumlu hemşire, hem koordinatör hemşire, hem müdür yardımcısı, hem müdür, hem Başhekim Yardımcısı bunlar yetmezmiş gibi hem de başhekim olmak zorunda bırakılıyor.

9 günlük Ramazan bayramı tatilinde idari izin günlerinde çalışan personele idari izin mi verilecek yoksa tuttuğu nöbetin ücreti mi verilecek bu bile hastaneden hastaneye farklılık gösteriyor.

PDC planlaması az olan hastanede kadrosu bulunan hemşire, ebe, sağlık memuru ya da tıbbi sekreteri PDC planlaması yüzde 300’lere varan İl Sağlık Müdürlüklerinde süresiz geçici görevle 9 gün tatil yaptıran Sağlık Bakanlığı, nöbet tutan personele, yoğun nöbetleri sırasında ailesiyle bile bayramlaşabilmesi için imkan sunmamakta kararlı gözüküyor.

9 gün bayram tatilinde hastanelerde mevzuat açısından yasal olarak nöbet tutmasına engel olmayan personel dahi nöbete yazılmıyor. Ya da nöbet tutan personelin iş yükünün hafifletilmesi için herhangi bir tedbir uygulanmıyor.

Kısaca bayram zaten hep bayram yapanlara var.

Sağlık personelleri arasında yapılan bir ankette sağlık çalışanlarının yüzde 60’ı bir fırsat bulduklarında mesleklerini değiştireceklerine yönelik çıkan sonuçlar 2024 yılında yapılsa nasıl bir sonuç çıkacağı ortada.

Sağlık Bakanlığında;

  • mevzuatı hiçe sayan,
  • kendi yayınladığı genelgeyi umursamayan genel müdür yardımcıları olduğu sürece,
  • sözleşmeli yönetici olarak atanmanın tek kriterinin lisans mezuniyeti olduğu sürece,
  • "ben yaptım oldu" mantığıyla hareket edenlere ket vurulmadığı sürece,
  • sözleşmeli idareciler odalarından çıkmadığı, sahada personelinin yanında bulunmadığı sürece

ne personel memnuniyeti ne de hasta memnuniyeti beklemek gerçekçi olmayacaktır.