Sendikanın yaptığı açıklamada, "Sendikamız, Sağlık Bakanlığı'na yapılan başvuruda, personelin ödül ve başarı belgelerinin sicil dosyalarına geç işlenmesi veya hiç işlenmemesi nedeniyle mağdur olduklarını dile getirdi. Ödül ve başarı belgelerinin, çalışanların motivasyonunu artırdığı ve disiplin hukukunda lehlerine olabilecek bir faktör olduğu vurgulandı.

Hastane Tuvaletinde Gizli Kamera Skandalı! Yıllarca Görüntü Kaydetmiş Hastane Tuvaletinde Gizli Kamera Skandalı! Yıllarca Görüntü Kaydetmiş

Başvuruda, bu belgelerin sicil dosyalarına hızlı bir şekilde işlenmesi gerektiği ve bu konuda 81 İl Valiliğine talimat verilmesi talep edildi" denildi. Sağlık personelinin ödül ve başarı belgelerinin sicil dosyalarına gecikmeden işlenmesi gerektiği vurgulanarak, bu durumun çalışanların lehine sonuçlar doğuracağına dikkat çekildi.