Sağlık Bakanlığı, yeni bakanın göreve başlamasıyla birlikte teşkilat şemasında güncelleme yaptı. Bu kapsamda, önemli değişiklikler yapılması planlanıyor.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Yapısı Değişti

Sağlık Bakanlığı’nda, daha önce bakana bağlı olarak faaliyet gösteren Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, alınan kararla birlikte artık Bakan Yardımcısına bağlı olarak çalışacak. Bu yapısal değişiklik, bakanlıkta daha etkin ve koordineli bir yönetim sağlama amacı taşıyor.

Yeni Genel Müdür Ataması Yakında

Haber sitemize ulaşan bilgilere göre, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde kısa bir süre içinde bir değişim yaşanması bekleniyor. 

Yeni Genel Müdürün İstanbul’dan geleceği belirtiliyor ve bu pozisyon için en güçlü adayın Halim Özçevik olduğu konuşuluyor. Halim Özçevik’in atanması, bakanlık bünyesinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

117. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kura Sonuçları Belli Oldu! 117. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kura Sonuçları Belli Oldu!

Halim Özçevik’in Özgeçmişi

Halim Özçevik, İstanbul’da sağlık sektöründe uzun yıllar boyunca çeşitli görevlerde bulunmuş, deneyimli bir bürokrat olarak tanınıyor. 

Sağlık Bakanlığı’nda Yenilik Rüzgarları

Yeni atamalar ve yapılan yapısal değişiklikler, Sağlık Bakanlığı’nın daha dinamik ve işlevsel bir yapıya kavuşmasını hedefliyor. Bakanlıkta yaşanan bu yenilik rüzgarları, kısa sürede tüm il sağlık müdürlüklerinde de hissedilmesi bekleniyor.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV DAĞILIMI

BAKAN: Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU

  • Teftiş Kurulu Başkanlığı
  • İç Denetim Birimi
  • Özel Kalem Müdürlüğü
  • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Bakan Yardımcıları ve Bağlı Birimler:

Doç. Dr. Şuayip BİRİNCİ (Bakan Yardımcısı)

• Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

• Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

• Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

• Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB)

• Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Hüseyin Kürşat KIRBIYIK (Bakan Yardımcısı)

• Strateji Geliştirme Başkanlığı

• Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

• Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

• Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Doç. Dr. Tolga TOLUNAY (Bakan Yardımcısı)

• Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

• Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

• Proje Yönetimi Destek Birimi

Huzeyfe YILMAZ (Bakan Yardımcısı)

• Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

• Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

• Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Önceden 4 olan genel müdür yardımcısı sayısı, yapılan güncelleme ile 2'ye indirildi.

Sfg-1