Bu güncellemeler arasında, İl Sağlık Müdürü ve Başhekim görev tanımlarında yapılan değişiklikler öne çıkıyor. Bu değişiklikler, yönerge metninde belirgin bir şekilde yer alıyor ve dikkat çekiyor. İlgili yönergede yapılan düzenlemeler Bakan Koca’nın imzasıyla hayata geçirildi.

Aynı şekilde, yönergede yapılan diğer yeni düzenlemeler de dikkat çekiyor. Bu kapsamda, hastane içi farmakovijilans sistemlerinin advers ilaç reaksiyonlarına yönelik sorumluluklarının yeniden ele alındığı görülüyor.

watsap1

yonerge-2

yonerge-3

yonerge-4yonerge-5yonerge-6