Sağlık Bakanlığı’na bağlı işyerlerinde görevli işçiler için yürürlükte olan toplu iş sözleşmesine göre, ücretlere yapılacak zam oranı netleşti. Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz-Sağlık İş) arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında, işçilere %24,73 oranında zam yapılacak.

Enflasyon Verileri Zammı Belirledi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Haziran 2024 indeks verilerine göre, Aralık 2023 indeksine kıyasla %24,73 oranında bir değişim gerçekleşti. Bu nedenle, toplu iş sözleşmesinin “Ücret Zamları” maddesi gereğince işçi ücretlerine %24,73 oranında artış uygulanacak.

Zam Oranı ve Uygulama Detayları

1 Temmuz 2024 Tarihinden İtibaren Geçerli Zam:

  • Mevcut İşçiler İçin: 30 Haziran 2024 tarihindeki günlük brüt çıplak ücretlere %24,73 oranında zam yapılacak.
  • Yeni Başlayan İşçiler İçin: 2 Temmuz 2024 tarihinden sonra işe alınan ve yetkili sendikaya üye olan işçilerin ücretleri de %24,73 oranında artırılarak belirlenecek.

İlave Haklar da Yükseltilecek

Zam oranına ek olarak, işçilere sağlanan ilave haklar da aynı oranda yükseltilecek. 

Sağlık Bakanlığı Yazısı:

Surekli Isci Zam Saglik Bakanligi

Sayı: E-88642023-929-248022592

Konu: Sürekli İşçi Ücret Zammı

112 Acil Sağlık Hizmetleri Personeline Ödenen Yemek Bedeli Ücretleri 112 Acil Sağlık Hizmetleri Personeline Ödenen Yemek Bedeli Ücretleri

ACELE
09.07.2024
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımızın üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Bakanlığımız işyerlerinde görevli işçiler için işletme toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili kılınan Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz-Sağlık İş) arasında 05.06.2023 tarihinde imzalanan 01.01.2023 – 31.12.2024 yürürlük süreli İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 33 üncü maddesinin “2-Ücret Zamları” fıkrasının (c) “İkinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı:” bölümünün ikinci bendinde “Ancak, Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2024 İndeks sayısının, Aralık 2023 indeks sayısına göre değişim oranının % 10 (On)’u aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumunun Haziran 2024 indeks sayısının, Aralık 2023 indeks sayısına göre değişim oranı %24,73 olarak gerçekleştiğinden, işyerlerinde uygulanmakta olan işletme toplu iş sözleşmesinin “Ücret Zammı” maddesi uyarınca %24,73 (yirmi dört nokta yetmiş üç) oranında artırılması gereken çıplak ücretlere 01.07.2024 tarihinden geçerli olmak üzere ikinci altı ay ücret zammı yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda,

1. 01.07.2024 tarihinde işyerlerinde çalışmakta olan işçilerin 30.06.2024 tarihindeki günlük brüt çıplak ücretlerine, 01.07.2024 tarihinden geçerli olmak üzere anılan işletme toplu iş sözleşmesinin 33 üncü maddesi uyarınca %24,73 (yirmi dört nokta yetmiş üç) oranında ücret zammı yapılması ve ücretlere bu oran dâhilinde ilave hakların yükseltilmesi,

2. 02.07.2024 tarihinden sonra açıktan ilk defa atanan veya başlatılan işçilerden yetkili işçi sendikasına üye olan işçilerin günlük brüt çıplak ücretlerinin anılan İşletme Toplu İş Sözleşmesinin “Ücret Zammı” başlıklı 33 üncü maddesi hükmü gereğince %24,73 oranında artırılarak belirlenmesi ve ücretlere ilave hakların yükseltilmesi suretiyle 01.01.2025 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.