2023 yılı birinci 6 ayına ait sertifikalı eğitim programları tavan ücret tutarları yayımlandı.

Sözleşmeli Sağlık Personeli eş durumu tayinleri için ‘Yer Değişikliği Kurası’ ilanı Sözleşmeli Sağlık Personeli eş durumu tayinleri için ‘Yer Değişikliği Kurası’ ilanı

2023 yılı birinci altı aya ait sertifikalı eğitim programları tavan ücretlerine ilişkin makam oluru ve ücret listesi

Sertifikalı Eğitim Programları Ücretleri

SIRA NO SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI ADI DERS SAATİ KİŞİ BAŞI BELİRLENEN TAVAN ÜCRET

(Türk Lirası) (1 Ocak-30 Haziran 2023)

1 Çocuk Acil Hemşireliği 200 21.684,20
2 Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri 250 27.105,25
3 Palyatif Bakım Hemşireliği 115 12.468,42
4 Nütrisyon Hemşireliği 160 17.347,36
5 Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği 160 17.347,36
6 Yoğun Bakım Hemşireliği 240 26.021,04
7 Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği 200 21.684,20
8 Acil Bakım Hemşireliği 240 26.021,04
9 Onkoloji Hemşireliği 120 13.010,52
10 Diyabet Eğitim Hemşireliği 160 17.347,36
11 Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği 240 26.021,04
12 Yenidoğan Yoğunbakım Hemşireliği 186 20.166,31
13 Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği 154 16.696,83
14 Ameliyathane Hemşireliği 176 19.082,10
15 Hekimler İçin Hemodiyaliz 704 76.328,38
16 Uzman Hekimler İçin Hemodiyaliz 480 52.042,08
17 DDS (Dekontaminasyon Dezenfeksiyon Sterilizasyon) 80 8.673,68
18 Sülük Uygulaması 60 6.505,26
19 Akupunktur (Hekim) 535 58.005,24
20 Akupunktur (Diş Hekimi) 413 44.777,87
21 Apiterapi 80 8.673,68
22 Proloterapi 120 13.010,52
23 Larva Uygulaması 60 6.505,26
24 Osteopati 1000 108.421,00
25 Refleksoloji 64 6.938,94
26 Kupa Uygulaması 40 4.336,84
27 Fitoterapi (Hekim) 280 30.357,88
Fitoterapi (Diş Hekimi) 215 23.310,52
28 Klasik Homeopati (Hekim) 350 37.947,35
Klasik Homeopati (Diş Hekimi) 350 37.947,35
Klasik Homeopati (Eczacı) 210 22.768,41
Klinik Homeopati (Hekim) 350 37.947,35
Klinik Homeopati (Diş Hekimi) 350 37.947,35
29 Ozon Uygulaması (Hekim) 120 13.010,52
Ozon Uygulaması (Diş Hekimi) 60 6.505,26
30 Mezoterapi (Hekim) 128 13.877,89
Mezoterapi (Diş Hekimi) 50 5.421,05
31 Hipnoz Uygulaması 200 21.684,20
Hipnoz Uygulaması /(Diş Hekimi) 160 17.347,36
Hipnoz Uygulaması (Klinik Psikolog) 160 17.347,36
Müzikterapi (Sağlık Meslek Mensupları) 205 22.226,31
Müzikterapi (Müzik Meslek Mensupları) 185 20.057,89
Müzikterapi (Hem Sağlık Hem Müzik Meslek Mensupları) 160 17.347,36
Öfke Yönetimi Uygulayıcısı Sertifikalı Eğitim Programı 90 9.757,89
Çocukla Adli Görüşmeci 256 27.755,78
Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları 480 52.042,08
Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekeleme Eğiticileri 40 4.336,84
Aile Hekimliğine Uyum 1. Aşama 40 4.336,84
Terapötik Aferez 240 26.021,04
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Pediatrik Hematoloji, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji, Erişkin Hematoloji Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Hekim) 320 34.694,72
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Diğer Dal Uzmanları Hekim) 480 52.042,08
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon (Tıbbı Kan Bağış Merkezinde Çalışacak Pratisyen Hekim) 160 17.347,36
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Transfüzyon Merkezinde Çalışacak Pratisyen Hekim) 480 52.042,08
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Bölge Kan Merkezi Sorumlusu Olarak Çalışacak Pratisyen Hekim) 800 86.736,80
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Kan Hizmet Birimlerinde Çalışacak Laboratuvar Personeli) 320 34.694,72
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı (Kan Hizmet Birimlerinde Flebotomist Olarak Çalışacak Personel) 160 17.347,36
Yerinde Değerlendirme Yapacak Verimlilik Gözlemcisi Sertifikalı Eğitim Programı 48 5.204,21
Klinik Kodlama Değerlendirme 80 8.673,68
Çok Önemli Kişilerin Tıbbi KBRN Savunması 56 6.071,58
Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması Eğiticisi 40 4.336,84
Temel Tıbbi KBRN 40 4.336,84
Gemiadamı Sağlık Eğiticisi Eğitimi 18 1.951,58
Organ ve Doku Nakil Koordinatörü 280 30.357,88
Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendiricisi 71 7.697,89
Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Klinik Kodlayıcı 40 4.336,84
Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Klinik Uygulamaları 960 104.084,16
Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Laboratuvar Uygulamaları 960 104.084,16
Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Klinik Uygulamaları Tazeleme Eğitimi 320 34.694,72
Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Laboratuvar Uygulamaları Tazeleme Eğitimi 320 34.694,72
Türkiye Saha Epidemiyolojisi 2580 279.726,18
Halk Sağlığı Hizmet Birimleri İzleme ve Değerlendirme Personeli 40 4.336,84
Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamalar 40 4.336,84
Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Sorumlu Müdür 40 4.336,84
Hava Ambulanslarında Görevli Sağlık Personeli Sertifikalı Eğitim Programı (Hekim) 35 3.794,74
Hava Ambulanslarında Görevli Sağlık Personeli Sertifikalı Eğitim Programı (Diğer Sağlık Personeli) 32 3.469,47
Yenidoğan Canlandırma/Neonatal Resusitasyon Programı (NRP) Uygulayıcı Sertifikalı Eğitim Programı 24 2.602,10

2023 yılı ilk altı ayı için sertifikalı eğitim programlarının tavan ücretleri açıklandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, sertifikalı eğitim programlarının ücretleri belirlenirken farklı faktörler dikkate alındı.

Sertifikalı eğitim programları, bireylerin mesleki becerilerini geliştirmeleri ve iş hayatlarında daha başarılı olmalarını sağlamaları amacıyla sunulan bir eğitim türüdür. Bu programların ücretleri, programın süresi, içeriği ve sağlanacak sertifikaların türüne göre değişebilir.

2023 yılı için belirlenen tavan ücretler, sertifikalı eğitim programlarına katılmak isteyen bireylerin merakla beklediği bir konuydu. Açıklanan bilgilere göre, programların süresi, içeriği ve sertifika türüne göre farklılık gösteren ücretler, belirlenen tavan ücretler dahilinde olacak.

Sertifikalı eğitim programlarının tavan ücretleri, işverenlerin ve çalışanların bir arada olduğu iş ortamlarında daha verimli çalışmalarına katkıda bulunacak. Ayrıca, bireylerin kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak bu programların daha geniş kitlelere ulaşması da hedefleniyor.

Birinci altı aya ait sertifikalı eğitim programları tavan ücretleri ile ilgili detaylar, ilgili kurumlar tarafından açıklanmış olup, sertifikalı eğitim programlarına katılmak isteyen bireyler bu ücretleri dikkate alarak program seçimi yapabilirler.