2024 Yılı Yurt Dışı Sağlık Tesisleri Görevlendirme Başvuruları Başladı! 2024 Yılı Yurt Dışı Sağlık Tesisleri Görevlendirme Başvuruları Başladı!

PDC, bir sağlık tesisinde çalışması gereken sağlık personelinin sayılarının yer aldığı bir tabloyu ifade eder. Ülke genelinde 50 binden fazla sağlık birimine ait PDC bulunmaktadır. Bu cetvel, eğitim araştırma hastanelerinden sağlık evlerine kadar tüm birimlerde görev yapan sağlık personeli için (tabip, hemşire, sağlık memuru vb.) geçerlidir ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı personelini kapsar.

PDC Doluluk Oranı, 50 binden fazla sağlık birimine, personelin atamalarının PDC doluluk oranına göre yapıldığı bir perspektif sunar. İlk defa atama, alt bölge ataması, iller arası atama, KPSS ile atama gibi atamalar, PDC'nin müsaitliğine göre gerçekleştirilir. Örneğin, bir hastanenin PDC'sindeki kadrolar dolu ise o birime atama yapılmaz. Atama yapılabilmesi için PDC'de boş bir kadro olması gerekmektedir. PDC sayıları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesinde düzenli olarak güncellenmektedir ve bu bilgilere sadece müdürlüklerin personel şubelerinde yetkilendirilmiş kullanıcılar erişebilir.

Her iki ayda bir yayınlanan "Bölge Hizmet Grupları" ise PDC doluluk oranlarını göstermektedir. Türkiye geneli 6 gruba ayrılan 81 il, A, B, C ve D olarak 4 kategoriye ayrılır. Bu sınıflandırma, PDC doluluk oranlarına göre yapılmaktadır. A ve B illerinde PDC genellikle %100 veya %100'e yakın iken, C ve D illerinde PDC %50 ve %50'nin altında olan illerdir.

Editör: Serap