Lojman Yönetmeliği ve Tahsis Şekilleri

Yaklaşık 40 yıl önce yayınlanan yönetmeliğe göre, Sağlık Bakanlığı’nda çalışan tabip ve hemşireler lojmanlarda sıraya göre oturabiliyor.

Bakanlıkta görevli yöneticiler ise “görev tahsisi” yöntemiyle lojmanlarda kalabiliyor. Ancak sıralı tahsisli lojman sayısı ile görev tahsisli lojman sayısı arasında büyük bir dengesizlik bulunuyor. Görev tahsisli kişilerin yarısından fazlası lojman hakkına sahipken, sıralı olanların sadece yüzde biri bu haktan yararlanabiliyor.

Tüm Bakanlıklarda Benzer Durum

Bu durum sadece Sağlık Bakanlığı’na özgü değil; diğer tüm bakanlıklarda da benzer bir durum söz konusu. Ancak, sağlık alanındaki lojman sayısının azlığı nedeniyle bu sorun daha fazla dikkat çekiyor.

Aile Hekimlerinden Uzaktan Sağlık Hizmetine Sert Tepki Aile Hekimlerinden Uzaktan Sağlık Hizmetine Sert Tepki

Kamu lojmanları, kira ve yakıt masrafları açısından son derece ucuz. Örneğin, Ankara’da 15-20 bin liralık kiralık bir dairenin emsal lojman kirası sadece 1.250 lira kadar. Bu, lojmanların cazibesini artıran önemli bir faktör.

Yönetmeliğin Adil ve Hakkaniyetli Bir Şekilde Revize Edilmesi Gerekiyor

Evi olanların lojmanda oturmasını engelleyecek bir düzenleme halen yok. Bu durum, birçok memurun rahatsız olduğu konuların başında geliyor. Birden fazla konutu olmasına rağmen hâlâ kamu konutunda oturmasına izin verilen kişiler, ciddi bir haksızlığa neden oluyor.

Kamu Konutları Yönetmeliği’nin özel tahsisli ve görev tahsisli konutlarda oturabilmek için personelin görevli olduğu il sınırlarında birden fazla evi olsa dahi bir sınırlama bulunmuyor. Bu durum, birçok düşük gelirli kamu görevlisinin lojman beklerken haksız bir şekilde konut tahsisi yapılmasına neden oluyor.

Üst Düzey Kamu Görevlilerinin Lojman Avantajları

Üst düzey kamu görevlilerinin oturduğu lojmanların tamiratı da devletten karşılanıyor. Gariban memurlar için lojman olsun da ister bakımlı isterse bakımsız olsun, önemli değil. Ancak, üst düzey kamu görevlisiyseniz lojmanın bakımını kurumunuza yaptırabiliyorsunuz ve hiçbir masraf yapmadan oturabiliyorsunuz. Bu, ciddi bir etik sorun yaratıyor.

Lojman Talebi ve Satın Alma Durumu

Daha önceki yazılarımızda, memuriyeti boyunca lojmanda oturanlardan tutun da kendi lojmanında çocuklarını oturtanlara kadar birçok hususa yer vermiştik. Lojman satışlarında oturanlara öncelik verilmişti. Bu çerçevede, oturduğu lojmanı satın alan bir memur, yeni bir lojman talebinde bulunabiliyor.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, oturduğu lojmanı satın alan personelin yeniden sıra/görev tahsisli konuttan yararlanmak için başvuru yapabileceğini belirtiyor. Bu tür uygulamaların sonlandırılması ve yaşadığı yerde evi olanlara lojman tahsisini önlemek için yönetmelikte acilen değişiklik yapılması gerekiyor.