Kamu işçileri için geçerli olan günlük brüt yevmiyelerde yapılan düzenleme sonucunda önemli bir fark ortaya çıktı. Eski günlük brüt yevmiye miktarı 333,60 TL iken, yeni düzenlemeyle birlikte bu miktar 725,00 TL olarak belirlendi. Bu farkın geriye dönük hesaplamaları yapıldığında ise dikkat çekici bir rakamlar ortaya çıktı.

Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının toplamı olan 165 günlük süre boyunca günlük brüt yevmiye farkı hesaplandığında, işçilerin hak ettikleri miktarın 64.581,00 TL olduğu görülüyor. Bu rakam, geçmiş dönemlerde alamadıkları ücretlerin toplamını temsil ediyor.

Nisan ayına ilişkin brüt tediye farkının hesaplaması yapıldığında, günlük brüt tediye farkı miktarı olan 391,40 TL'nin 26 güne çarpılmasıyla 10.176,40 TL'lik bir tutar ortaya çıkıyor. Benzer şekilde Mart ayı için ise 30 günlük brüt ikramiye farkı hesaplanarak, 391,40 TL'nin 30 günle çarpılmasıyla 11.742,00 TL'lik bir miktar elde ediliyor.

58 BİN TL NET GERİYE DÖNÜK ÖDEME!

Toplamda ise 165 günlük süre boyunca hesaplanan brüt yevmiye, brüt tediye farkı ve brüt ikramiye miktarları toplandığında 86.499,40 TL'lik bir rakam ortaya çıkıyor. Ancak, bu tutardan vergi kesintisi yapıldığında ise net fark 58.163,06 TL'ye düşüyor.

Bu ücrete İŞÇİNİN DURUMUNA GÖRE aşağıdaki haklar eklenecektir

5.5 Aylık Hizmet Primi: Net Fark: 5645,33

5.5 Aylık Sosyal Yardım: Net Fark: 2143,67%

5 Yıl Kıdem ve 5.5 Aylık Hizmet Zammı: Net Fark: 29,59%

1 Aylık Şehit Yakını, Gazi ve Terör Mağduru Fark: 1462,49

1 Aylık Kreş Yardımı: Fark: 6,10 

Aylık Analık Yardımı: Net Fark: 9,08 TL

1 Günlük Yemek Yardımı: Net Fark(1 Öğün): 33,53 TL

1 Günlük Yemek Yardımı: Net Fark (2 Öğün): 67,066 tl

1 Günlük UBGT Mesaisi: Net Fark: 526,36

1 Günlük İş Sağlığı Primi: Net Fark: 1,70%

1 Günlük Ambulans Şoförü Meslek Risk Tazminatı: Net Fark: 3,42

Diğer Şoförler Meslek Risk Tazminatı: Net Fark: 1,70

1 Saatlik Fazla Çalışma: Net Fark (Eski TİS %60, Yeni TİS %70) 62,656 1 Saatlik

Gece Fazla Çalışma: Net Fark (%75): 61,41

1 Saatlik Gece Çalışması Net Fark: 12,28 TL

Ek Ödeme: Net Fark: 854,78 TL