Depremin üzerinden 2 aya yakın zaman geçmesine rağmen Sağlık Bakanlığı’nın Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavıyla ilgili sessizliğini koruması 10 binlerce sağlık personelini zor durumda bırakıyor.

10 Şubat tarihli Sağlık Bakanlığı duyurusunda,

Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personele yönelik 25 Mart 2023 tarihinde yapılacak olan “görevde yükselme ve unvan değişikliği” yazılı sınavı ile buna ilişkin tüm iş ve işlemler Ülkemizde 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. İlanen duyurulur.'

denilmişti.

Aradan geçen süreçte yeni bir duyuru yapılmadı.  Onbinlerce sağlık çalışanı bakanlıktan bir tarih bekliyor. 16 Mart itibariyle Bakanlık kulislerinden edindiğimiz bilgilere göre sınav merkezinin hazır olduğu ancak henüz sınav tarihinin belirlenmediği bilgisine ulaştık.

Editör: Güler Sağlam