Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına itiraz etmek istiyorlarsa, gerekçelerini belirterek yazılı olarak başvuruda bulunabilirler. İtiraz dilekçeleri için son tarih 30 Kasım 2023 Cuma günü mesai bitimidir. Belirtilen tarihe kadar ulaşmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

Özel Hastane Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yazı Resmi Gazetede! Özel Hastane Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yazı Resmi Gazetede!

İtiraz dilekçeleri, T.C. Sağlık Bakanlığı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Sınav Hizmetleri Birimi adresine gönderilmelidir. Sağlık Bakanlığı, sürecin şeffaflığına vurgu yaparak adaylara açık ve adil bir değerlendirme süreci sağlama taahhüdünde bulunuyor.

Sözlü sınav sonucunu öğrenmek için tıklayınız.

Editör: Serap