2024 Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Başlıyor 2024 Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Başlıyor

Özellikle çalışma koşulları nedeniyle kamudan ayrılan sağlık personeli ve döviz kurundaki artışın sektöre etkileri konusunda yapılan eleştirilere açıklık getirildi. Planın "riskler" bölümünde, sağlık tesislerindeki alımların maliyetlerinin kur değişikliklerine bağlı olarak artabileceği uyarısına yer verildi. Bu noktada, çözüm olarak "Stok yönetimine ilişkin analizler ile kontrol, iyileşme ve düzeltme faaliyetlerinin artırılması" önerisi sunuldu.

Döviz kurlarındaki dalgalanmaların maliyet artışına neden olabileceği vurgulanarak, planın riskler bölümünde bu konuda "Maliyet artışlarına yönelik finansman imkânlarının oluşturulması" önlemine yer verildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Giderlerse gitsinler" açıklamasına rağmen kamudan ayrılan sağlık personelinin durumu da ele alındı. Planın riskler bölümünde, "Hem sözleşmeli personelin hem de 657'ye tabi personelin, daha yüksek ücret, sosyal imkânlar ve kariyer imkânı sunulduğunda görevden ayrılması" tespiti yapıldı. Bu bağlamda, planın içinde "Yetkin insan kaynağı için yeterli bütçe sağlanması ve ücretlendirmede dengenin göz önünde bulundurulması" önerisi bulunuyor.