Sağlık müdürü Milletvekillerini Yanıltıyor mu? Sağlık müdürü Milletvekillerini Yanıltıyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vatandaşlarımıza geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanında sunulan hizmetlerin, yalnızca bu alanda eğitimi bulunan kişilerce ve yine yalnızca bakanlığımızca yetkilendirilen sağlık kuruluşlarında sunulmasına büyük önem veriyoruz." şeklinde konuştu.

Koca, İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Dünya Sağlık Örgütü - Bitkisel İlaçlar İçin Düzenleyici İşbirliği Ağı (IRCH) 15. Yıllık Toplantısı" ile "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Kılavuz ve Strateji Geliştirme Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, "geleneksel tıp" teriminin ana akım tıpla birleşerek, "tamamlayıcı tıp" terimiyle eş anlamlı olarak kullanıldığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama yöntemlerini belirlemek, uygulayacak kişilerin eğitimi ve yetkilendirilmeleri ile sağlık kuruluşlarının çalışma usul ve esaslarının düzenlendiğini belirtti. Bu düzenlemelerin 27 Ekim 2014'te yürürlüğe giren "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği"nde yapıldığını ifade eden Koca, bu uygulamaların sağlık sistemiyle entegre edildiğini vurguladı. Türkiye'de bu alanda eğitim verebilme yetkisinin tıp fakültesi hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanesi statüsündeki sağlık kuruluşlarında olduğunu dile getiren Koca, uygulama yapabilme yetkisinin ise bu sağlık kuruluşlarının yanı sıra devlet hastanesi, özel hastane, tıp merkezi, muayenehane gibi sağlık kuruluşlarına da verildiğini belirtti.

Koca, bu birimlerde sunulan hizmetlerin bütüncül sağlık sisteminin ayrılmaz birer parçası olduğunu vurgulayarak, "Güncel olarak, 2 bin 408 sağlık kuruluşu, geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında uygulama yapabilme yetkisine sahiptir. Ayrıca yetkilendirdiğimiz merkezlerce ilan edilen eğitimlere tam katılım sağlayarak başarılı olan hekimlere bugüne dek toplam, 18 bin 597 adet geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulayıcı sertifikası verilmiştir." şeklinde bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının ehil kişiler tarafından yapılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bu uygulamalar her ne kadar yan etkisi çok az olan doğal tedavi yöntemleri olarak görülse de ehil kişiler tarafından yapılan uygulamalar, insan sağlığı için en iyi sonuçları sağlayacaktır. Vatandaşlarımıza geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanında sunulan hizmetlerin, yalnızca bu alanda eğitimi bulunan kişilerce ve yine yalnızca bakanlığımızca yetkilendirilen sağlık kuruluşlarında sunulmasına, bütüncül bir sağlık hizmet sunumu olarak bakıyor ve büyük önem veriyoruz.” Koca ayrıca, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanında güncel gelişmeleri takip etmek ve bakanlığa görüş vermek amacıyla kurulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Ana Bilim Komisyonu'nun yanı sıra, geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında çalışmaları bulunan yetkin kişilerden ve hekimlerden oluşan 100'den fazla kişinin görev aldığı danışma komisyonlarının da kurulduğunu bildirdi.