1,5 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen halihazırda devam eden davalar da dahil olmak üzere bugüne kadar hiçbir hekime rücunun söz konusu olmadığını söyledi.

Malpraktis davaları ile ilgili “kasıt olmadıkça rücu söz konusu olmayacak” diyen Bakan Koca, “zaten kasıt varlığı mahkeme kararıyla sabitse o durumda cezaevinde olan bir kişiden bahsetmiş oluyoruz” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Başı Boş Köpekleri Tekrar Hastaneye Aldırdı mı? Sağlık Bakan Yardımcısı Başı Boş Köpekleri Tekrar Hastaneye Aldırdı mı?

Beyaz reformu savunan Sağlık Bakanı Koca, reformun en büyük kazanımlarından bir tanesinin Malpraktis yasası olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünya genelinde hekimlik mesleğinin sigorta şirketleri ve avukatlar arasında sıkıştığını ifade etti. Türkiye'de ise benzeri olmayan bir uygulamanın olduğunu belirten Koca, hekimlerin uygulamadaki başarılarını takdir ettiklerini ve malpraktis yasasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Malpraktis yasasından dolayı bir hekimin 39 milyon lira ceza aldığı iddialarını da değerlendiren Koca, bu durumun özel sektörde çalışan bir hekimle ilgili olduğunu belirtti. Kamuda çalışan hiç kimsenin bu tür cezalara maruz kalmayacağını ve rücu durumunun söz konusu olmayacağını dile getirdi. Koca, özel sektörün ayrı bir durum olduğunu ve kamu çalışanlarının bu konuda güvence altında olduğunu belirtti. Bu açıklamalarla birlikte, hekimlerin endişe etmesine gerek olmadığını ifade etti.