Doktoru Kameralar Önünde Darbe Ettikten Sonra 3. Kez Tahliye Edildi Doktoru Kameralar Önünde Darbe Ettikten Sonra 3. Kez Tahliye Edildi

Kanun teklifinin tümü üzerine Saadet Partisi grubu adına konuşan Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, sağlığa erişimin giderek zorlaştığını belirterek, "'Kalite' derseniz o da yerlerde sürünüyor şu anda. Beş dakikalık muayene süreleriyle insanlarımızı tanıştırdınız." ifadelerini kullandı. Kasap, sağlık çalışanlarının ülkeyi terk etmesinin sebebini sorgulayarak, "Geçen sene giden hekim sayısı 3 bin 500'ün üzerinde, tıp fakültelerinden mezun olan öğrenci sayısı ise 11 bin 500. Bu sistemde her 3 hekimden biri yurt dışına gitmeyi düşünüyor ve gidiyorlar. Peki, neden? Siz değersizleştirdiniz." şeklinde konuştu.

"ABESLE İŞTİGALDİR"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, kanun teklifinde yer alan ek ödemelerin önemli ama yeterli olmadığını dile getirerek, "Şayet bir hekim arkadaşımızın evi veya arabası yoksa bundan sonra yeni bir ev veya araba alması hayal olmuştur. Çok zor şartlar altında çalışan bir hekim arkadaşımızı hele bir de cezayla korkutmak abesle iştigaldir." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte aynı fiile ilişkin hem disiplin cezası verileceğini hem de ek ödeme kesintisi yapılacağını söyleyen Fakıbaba, "Böylelikle disiplin cezası alan kişi aynı fiil sebebiyle adeta 2 defa cezalandırılmış olacaktır." dedi.

"İHTİYAÇLARA CEVAP VERECEK"

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, bu düzenlemelerin sağlık sektöründe beklenti haline gelen ihtiyaçlara da cevap vereceğini belirterek, diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi istihdam edebilmesine ilişkin düzenlemenin sektörün uzun zamanlı beklentisini karşılayacağını söyledi.

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, hekimlerin Türk Silahlı Kuvvetleri kapsamında operasyonlarda görevlendirilmelerine işaret ederek, "Düzenleme, bu kapsamda çalışanların iki aya kadar Türk Silahlı Kuvvetleri harekatlarında görevlendirilmelerinin önünü açmaktadır. Deprem bölgelerine bile olumsuz çalışma şartlarından dolayı gitmeyen sağlık çalışanları, çatışma bölgelerine hiçbir eğitim almadan, hayatlarını riske atarak neden gitsinler?" diye sordu.

Olan, sağlık çalışanlarının Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonlarında görevlendirilmesinin kabul edilemez olduğunu savundu.

"HASTALARIN YARARINA DÜZENLEMELER YAPMAMIZ GEREKİR"

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, sağlık alanında düzenleme yapılırken tüm tarafların görüşlerinin alınması gerektiğini ancak kanun teklifi hazırlanırken ne diş hekimlerinin, ne ebelerin, ne tıp doktorlarının ne de ilaç ruhsatlandırmasıyla ilgili eczacıların görüşlerinin alındığını savundu.

Kanun teklifinde, sağlık alanındaki sorunların çözümüne ilişkin düzenlemelerin yer almadığını iddia eden Pala, "Koruyucu ve sağlığı geliştirici hizmetlerde çok gerideyiz. Halen birinci basamağı ön plana çıkaran ve buradan da sevk zinciriyle ikinci, üçüncü basamağa gidilen sistemi kurabilmiş değiliz. Bazı branşlarda randevu alabilmek için aylarca beklemek gerekiyor. Bazı tetkikler için 2025 yılına randevu verildiğini, kanun teklifinde bunun için bir önlemin alınmadığını görüyoruz." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığının, hasta muayenesinin evrensel ilkelerine uymayan bir tutumla her beş dakikada bir hastaya randevu verme yaklaşımını sürdürdüğünü ifade eden Pala, hekimliğin, insanları beş dakikada muayene edilebilecek bir alan olmadığının altını çizdi.

Pala, "Düzenlemelerin birçoğu emin olun toplumun da hastaların da sağlık çalışanlarının da yararına değil. Oysa toplumun, sağlık çalışanlarının ve hastaların yararına düzenlemeler yapmamız gerekir." dedi.

"MEMNUN DEĞİLİZ"

Milletvekillerine tanınan bazı haklar olduğunu anımsatan Pala, "Milletvekillerine tanınan sağlık ayrıcalıklarından memnunuz değil mi? Gelin bunu bütün toplum için yapalım. Madem ki milletvekilleri için ayrı bir düzenleme yapma ihtiyacı duydu bu Meclis, demek ki sağlığın hak olarak algılandığı bir sistem söz konusu değil. Bu sorunlara ilişkin mutlaka bir şeyler yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Pala, daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bazı düzenlemelerin yeniden kanun teklifi içine konulmasını doğru bulmadıklarını da kaydetti.

"BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞANDI"

Teklifin ilk imza sahiplerinden AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, AKP iktidarlarında sağlıkta büyük değişim ve dönüşüm yaşandığını, birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinde aile hekimliğine geçilerek, vatandaşların daha yakından takip edilmesinin sağlandığını söyledi.

Bu dönemde 24'ü şehir hastanesi olmak üzere 757 yeni hastane ve 414 hastane ek binası yapılarak nitelikli yatak oranlarının yüzde 6,4'den, yüzde 81'lere, yoğun bakım yatak sayısının da 24 bin 800'lere çıkarıldığını ifade eden Güneş, 100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı bakımından Türkiye'nin OECD ortalamasının üzerinde yer aldığını aktardı.

Sağlık insan gücü rakamlarını paylaşan Güneş, "Sağlık insan gücü sayısı 1 milyon 410 bine, hekim sayısı 194 bine, diş hekimi sayısı 46 bin 370'e, ebe ve hemşire sayısı 310 bine çıkarıldı. Hasta memnuniyet oranı da yüzde 39,5'ten yüzde 70'lere çıktı." dedi.

Mesleğini serbest olarak icra eden diş tabiplerine ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde bir diş hekimi istihdam etme imkanı sağlandığını, ebelere küçük cerrahi girişimleri yapabilme yetkisi verildiğini, acil servis uzmanlarına yoğun bakım uzmanlığı eğitimi alabilme imkanı sağlandığını belirten Güneş, şöyle devam etti:

"Tıbbi beşerî ürünlerin ruhsatlarının verilmesi kriterlerini yeniden belirliyor ve ruhsat sonrası ürünlerin kontrolü için rastgele numune alma yöntemi ile süreç takibi yapılarak Avrupa ilaç ajansı EMA ve Amerika gıda ve ilaç dairesi FDA gibi örgütlerle uyumlu hale getiriyoruz. Eczanelerin denetlenmesinde daha önce yetki sahibi olmayan eczacılarımıza bu yetkiyi vererek teftiş heyeti içinde yer almalarını sağlıyoruz. Taban ek ödemesi sağlık çalışanlarını teşvik etmek için performansa dayalı olmadan yapılan ek ödemenin hangi durumlarda verilebileceğini ve hangi durumlarda verilemeyeceğini net bir şekilde kanuni düzenleme ile belirliyoruz."

Güneş, beşerî tıbbi ürünlerin, tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin geliştirilmesi ve performans değerlendirmesi için insanlar üzerinde yapılacak bilimsel araştırmaların şartlarını ve cezayı müeyyidelerini daha detaylı hale getirdiklerini ifade etti.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya önder birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Önder, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.