Türkiye'de nitelikli ameliyatların tamamının yapılamadığına dikkat çeken Oruç, özellikle kötü huylu tümörü olan ve aynı zamanda kalp veya akciğer yetmezliği gibi ek hastalıkları olan hastaların nitelikli hasta olarak kabul edildiğini ancak bu tür ameliyatların riskli olduğunu ve kamu hastanelerinde uzun bekleme süreleri olduğunu ifade etti.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ertuğrul Oruç, nitelikli ameliyatların özel hastanelerde yapılmak zorunda kalındığını belirtti. Oruç, sağlıkta dönüşüm programından önce bu tür ameliyatların üniversite hastanelerinde gerçekleştirildiğini, ancak özlük hakları ve eğitim ortamının kaybedilmesi nedeniyle bu durumun değiştiğini ifade etti.

Üniversite hastanelerindeki doktorların da devlet hastanelerindeki gibi rutin hizmetler vermek zorunda kaldığını belirten Oruç, bu durumun eğitim veren asistanlar ve öğrencileri olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Bu nedenle, bir ameliyat ekibinin tartışıp karar vermesi gereken durumlarda bile zaman kısıtlaması nedeniyle karar verme sürecinin uzadığını vurguladı.