Kötü Çalışma Koşulları Sıkıntı Yaratıyor

Türkiye’de sağlık sisteminin çeşitli sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Bakırköy Şube Başkanı Fikret Bulut, özellikle Covid-19 salgını sonrasında radyoloji teknisyenlerinin iş yükünün daha da arttığını vurguluyor. İstanbul’da hizmet veren Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sorunların en belirgin şekilde yaşandığını ifade eden Bulut, teknisyen sayısının yetersizliği ve kötü çalışma koşullarının ciddi sıkıntılar yarattığını dile getiriyor.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Yemekten Zehirlenen Personele Rapor Verilmedi Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Yemekten Zehirlenen Personele Rapor Verilmedi

Personel Yetersizliği

Bulut, hastanenin radyoloji biriminde nitelikli sağlık hizmeti verilemediğini, bu durumun da sağlık çalışanları ile hastalar arasında sık sık gerginliklere ve şiddet olaylarına neden olduğunu belirtiyor. 2021 yılında 58 olan aktif radyoloji teknisyeni sayısının 2024 yılında 38'e gerilediğini açıklayan Bulut, artan hasta sayısına rağmen teknisyen sayısındaki azalmanın büyük bir sorun olduğunu ifade ediyor.

Fazla Mesai ve radyasyon riski

Yetersiz personel nedeniyle mevcut teknisyenlerin iş yükünün iki katına çıktığını belirten Bulut, bunun fazla mesai ve daha fazla radyasyon riski anlamına geldiğini söylüyor. Teknisyenlerin büyük bir baskı altında çalıştığını ve çoğunun tayin isteyerek hastaneden ayrılmaya çalıştığını belirten Bulut, psikolojik olarak da yıpranmış durumda olduklarını ekliyor.

Acil Atama Gerekli

Devlet yetkililerinin ‘sağlıkta tasarruf olmayacağı’ yönündeki açıklamalarının uygulamada karşılık bulmadığını söyleyen Bulut, acil olarak teknisyen ataması yapılması gerektiğini vurguluyor. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin en çok görüntüleme hizmeti veren hastanelerden biri olduğunu belirten Bulut, az sayıdaki personelin bu iş yüküne daha fazla dayanamayacağını ve tükenmişlik sendromu yaşadıklarını ifade ediyor. Bulut, halkın nitelikli sağlık hizmeti alma hakkının engellenmemesi için gerekli atamaların bir an önce yapılması gerektiğini belirtiyor.