Bazı durumlarda, memurluk hizmeti olan ve işçi statüsünde yaşlılık aylığı alan bir doktorun, memur olarak tekrar göreve başlaması gerekebilir. Ancak, bu durumda yaşlılık aylığı kesilecektir. Yani, doktor memur olarak göreve başladığında, yaşlılık aylığı ödemesi sona erecektir.

Soru: 1989 yılında tıp doktoru oldum ve devlet memurluğuna başladım. İstifa ederek 16 yıl sonra özelde SSK lı çalışmaya başladım. Ve 2017 yılında SSK lı çalışırken emekli oldum ve 6 yıldır SSK emeklisiyim (4a). Şuanda herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı çalışmamaktayım.

Açıktan atama kurası ile tekrar devlete dönme imkanım mevcut. Bununla ilgili olarak:

1-Eğer devlet memurluğuna dönersem Emekli Sandığından (4 c) emekli olabilir miyim? (Örneğin 3,5 yıldan uzun süre çalışarak)

2-Şu anda SSK emeklisiyim ve SSK lı emekli maaşımı kestirerek bir yerde SSK lı olarak çalışmaya başlarsam ve bu durumda iken devlete atanırsam emekli sandığından emekli olma durumum nedir? (Bu şekilde 4 c emekliliğine geçebileceğime dair sözel bilgilendirme mevcut). Saygılarımla.

Detaylar/Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesinde ve aylık bağlanma statüsünün belirlenmesinde ve aylık bağlanma şartlarında mülga olmakla birlikte yürürlüğünü devam ettiren kanun hükümleri uygulanır. Bu Kanunlar, hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun, aylık bağlanma şartlarında işçi statüsündekiler için 506, memur statüsündekiler için de 5434 sayılı Kanunlardır.

2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaları olanlar hakkında 2829 sayılı hizmetlerin bütünleşmesini sağlayan kanun uygulanır. Bu Kanun uyarınca da son 7 yıl hizmet hesabı vardır ve son 7 yıllık hizmet toplamının yarısından fazlası (1260 gün ve fazlası) hangi statüde geçmişse o statü uygulanarak emeklilik şartlarına bakılır. 7 yıl hesabı tarih olarak değil hizmet toplamı olarak uygulanır.

Ayrıca, herhangi bir statüden, yani işçi, esnaf, memur olarak emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmış olanlar, yeniden kamu işyerlerinde görev aldıklarında aylıkları kesilmektedir. 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmüne istinaden kesilmektedir.

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmetleri olanlar hakkında 5434 hükümleri uygulanır.

Genel olarak erkek memurların azami çalışabilecekleri yaş 65 yaşını doldurdukları tarih olmakta ve bu tarihten önce de emeklilik hakkını kazanmaları 25 yıl hizmet + Tabi olunan yaş şartı ile mümkün olabilmektedir. (8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar için yaş şartı aranmaz)

Ancak, bu şartın istisnaları da bulunmaktadır. 25 yıldan az hizmetten emeklilik durumunda istisna olarak 5434'e tabi kadın veya erkek memur için 15 yıl hizmetlerinin olması + 61 yaşını da doldurmuş olmaları kaydıyla istekleri üzerine emekli olabilme imkanları da bulunmaktadır.

Farklı statülerden emekli olanlar için iki aylık alması için kişilerin mutlaka 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk/memurluk statüsünde sayılan hizmetleri olması gerekmektedir.

Yani 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti ve memurluk hizmetinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik gibi hizmetleri olanlar hakkında aylık, hizmet şartı, ikramiye vb. gibi konularda 5434 sayılı Kanun, aylık kesilme şartlarında 506 sayılı Kanun, hizmet bütünleşmesi şartlarında 2829 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması gerektiğini değerlendirdiğimizden emekli statüsündeki kişiler;

- İşçi statüsündeki emekli aylıklarını yine bir işyerine girip işçi statüsünde prim ödemek suretiyle 506 sayılı Kanun hükümleri gereği emekli aylıklarını kestirdikten sonra memurluğa başlarsa tüm hizmetler üzerinden son 7 yıl hizmet kuralının işlemesi gerektiğini ve son 7 yıl hizmet toplamına göre aylık bağlanacak statünün tespitinin yapılması gerektiğini ve tek bir aylık ödenmesi değerlendirmekteyiz.

- Şayet, işçi statüsündeki aylıklarını kestirmeden memur statüsüne atanırsa işçi statüsündeki emekli aylığı kesilir, memurluktan ayrıldığında hizmet bütünleşmesi yapılmaz, her statü ayrı değerlendirilir. İşçi statüsündeki aylığı yeniden ödenir, memur statüsündeki hizmet süresi ve yaşı uygun olursa hem işçi hem de memur statüsünden ayrı ayrı 2 aylık alınabileceğini değerlendirmekteyiz.

Sonuç bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

1 Ekim 2008 öncesi memurluk hizmetinizin olması nedeniyle Doktor olarak açıktan atama yapılmadan önce işçi emeklisi aylığınızı kestirmeniz, bu kesilme işleminin de mutlaka bir işyerinde hizmet akdi/işçi statüsünde göreve başlamanız ve SGK primleri tam olarak ödenmiş hale getirilmek suretiyle aylığınızın kesilme işleminin kesilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz. Bu şekilde işlem sonrasında doktor olarak atamanızın gerçekleşmesi ve 5434 sayılı Kanun kapsamındaki bu görevinizi en az 3 yıl 6 ay veya daha fazla sürdürdükten sonra emekli talebinde bulunmanız halinde 5434 sayılı Kanuna göre tek bir statüden yani memurluk statüsünden emekli olabileceğinizi, Memurluk statüsünden emekli olduğunuzda doktorlar için verilen ilave ödemeden (5434 sayılı Kanun ek madde 84 hükmü) emeklilikte yararlanabileceğinizi,

İşçi statüsündeki emekli aylığınızı 506 sayılı Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle kestirmeden doktor olarak atamanızın yapılması halinde ise işçi emekli aylığınızın 5335 sayılı Kanun hükmü gereği kesilmesi gerektiğini, doktor olarak en az 15 yıl hizmet ve 61 yaşınızı tamamlamanız halinde ikinci bir aylık olarak memurluk statüsünden aylığınızın ödenmesi gerektiğini ve ilave ödemeden de yararlanmanız gerektiğini, Değerlendirmekteyiz.

NOT: Değerlendirmelerimiz bu şekildedir. Konu ile ilgili SGK na yazılı olarak müracaat etmenizi de ayrıca tavsiye edebiliriz.

Kaynak: Memurlar Net