Sendikanın Ankara Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, Sağlık Bakanlığı’nın düzenleme ihtiyacı özel hastane ise hızır gibi yetiştiğini ancak sağlık personeli ve vatandaşlarla ilgili düzenlemelere kaplumbağa hızında ilgi gösterdiğini söyledi.

"Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik!

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan "Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", sağlık sektöründe önemli bir değişikliği beraberinde getirdi. Yeni düzenleme ile birlikte, muayenehanesi bulunan hekimlerin artık vakıf üniversitelerini de kullanabilmesine olanak sağlanmış oldu.

Ancak, değişikliklerin yanı sıra bu konuda bazı eleştiriler de yükseldi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, bakanlığın özel hastaneler konusundaki hızlı düzenlemelerine dikkat çekerek, "Yurttaş ve sağlık emekçileri için ise işler yavaş ilerliyor." şeklinde eleştiride bulundu.

Buca Seyfi Demirsoy Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Yemeklerden Şikayet Arttı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Yemeklerden Şikayet Arttı

Özellikle, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çeşitli özel sektör kuruluşlarında üyeliklerinin olmasına vurgu yaparak, "Üniversite hastanelerinin sorunlarına odaklanmayan bir bakanımız var." diyen Yalçınkaya, özel sektörle olan bağlantılarının bakanın çözüm odaklı çalışmasını etkilediğini ifade etti.

SES tarafından yapılan açıklamada da, benzer bir eleştiri dile getirilerek, "Bakanlık, özel hastaneler için hızlı adımlar atarken, vatandaş ve sağlık emekçileri için aynı hızı göstermiyor." denildi.

Türk Tabipler Birliği 2. Başkanı Ali İhsan Ökten ise değişikliği şu şekilde yorumladı:

Önceki yönetmelikte kadro şartı aranmaksızın iki sağlık kuruluşunda çalışabilme imkanı vardı. Ancak yeni düzenleme ile bu kısıtlamaya gidilmiş oldu." Ökten, bu durumun özellikle bazı branşlarda hekimler için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti.