Yargıtay'ın kararına göre, olağan genel kurulun, kanun ve tüzük hükümlerine uygun bir şekilde en kısa sürede tekrar toplanması ve delege seçimlerinin gerçekleştirilerek yeni yönetim kurulunun seçilinceye kadar sendikanın yönetiminin kayyumlara verilmesine karar verildi.

Bu kararla birlikte, Öz Sağlık İş sendikasının Türkiye genelinde yapılan delege seçimlerinin iptal edilmesi ve seçimlerin yeniden yapılmasına hükmedildi. Ayrıca, Ankara'da gerçekleştirilen 3. olağan genel kurulun da kanun ve tüzük hükümleri dışında hileli bir şekilde yapıldığı gerekçesiyle iptal edilmesi ve mevcut sendika genel başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması kararı alındı. Tüm delege seçimlerinin yeniden yapılması ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar sendikanın yönetimi için üç kayyum atanmasına hükmedildi.

Sendikamız Yönetim Kurulu adına konuya ilişkin olarak yapılan açıklama şu şekildedir:

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2023/13127 esas sayılı ve 2023/11289 sayılı kararına istinaden, Sendikamızın Genel Kurula götürülmesine karar verilmiştir.

Bilinmelidir ki; Öz Sağlık İş Sendikası olarak hukuka sonuna kadar saygı duymakla beraber, Sendikamız hakkında verilen bu kararı Adil, Hakkaniyetli ve Ölçülü bulmuyoruz.

20/21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 3. Olağan Genel Kurulumuzun iptal edilmesi istemiyle başlayan hukuki süreçte gelinen noktada; şubesi olmayan illerde yapılan delege seçimlerinin ve 3. Olağan Genel Kurulun yenilenmesine karar verilmiştir. Süreç sonunda Sendikamız YENİ BİR GENEL KURUL yaparak yoluna devam edecektir.

Tüzük ve yönetmeliğe aykırı bazı eksikliklerden kaynaklanan bu durumun ölçüsüz bir yaptırımla sonuçlanmış olması, hukuka olan güveni ve kamuoyu vicdanını zedelemiştir.

Özellikle belirtmek gerekir ki hem Genel Merkez yönetimi, hem de teşkilatlarımız yolsuzlukla, hırsızlıkla, sahtecilikle suçlanmamış, Mahkeme sadece Genel Kurulun yenilenmesi kararını vermiştir.

Sendika olarak hukukun gereği yerine getirilerek Mahkeme tarafından atanacak olan heyete, belirlenmiş görev ve süresi boyunca hem Sendikamız hem de teşkilatlarımız tarafından seçim süreçlerinde yardımcı olunacaktır.

Sendikamızın sağlık ve sosyal hizmet işkolunda bugüne kadar sürdürmüş olduğu faaliyetler, örgütlenme çalışmaları, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ve üyelerimizin haklarını savunmak adına açılmış olan davalarımıza aksatılmadan devam edilecektir.

Yönetim Kurulu olarak veda etmiyor, kısa bir süre zorunlu olarak ara veriyoruz. Kayyum tarafından yapılacak olan Genel Kurul’da kanunen doğal aday sayılacağız.

Öz Sağlık-İş teşkilatlarımız ve yeniden seçilecek olan delegelerimizin desteği ile kaldığımız yerden sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine hizmet etmeye devam edeceğiz.

Saygı ile duyururuz.