Kahveci, memur maaşlarının en az yeniden değerleme oranı olan %58,46 kadar artırılması ve buna ek olarak %10 refah payı verilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, 8 bin 77 TL'lik ilave ek ödemenin emekli maaşlarına da yansıtılması gerektiğini ifade etti.

Genel Başkan Önder Kahveci, yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: "2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, vatandaşlarımızın gelirleri, ödeyeceği vergiler ve bütün harcamaların belirleneceği önemli bir sürecin başlangıcını oluşturuyor. Ancak bütçe görüşmeleri, kamu çalışanları ve emeklilerin beklentilerini karşılamaktan uzak gibi görünüyor. Kamu çalışanlarına 2023 yılında yapılan enflasyon farkına tabi artışların, gerçekleşen enflasyonun altında kaldığına dikkat çekiyoruz."

Hekimlerimizin,İdareci Baskı Ve Mobbinglerine Karşı Her Zaman Yanındayız! Hekimlerimizin,İdareci Baskı Ve Mobbinglerine Karşı Her Zaman Yanındayız!

Kahveci, kamu çalışanları ve emekliler için yapılması gereken düzenlemeleri şu şekilde sıraladı: "Memur maaşları, en az %58,46 oranında artırılmalı ve buna ek olarak %10 refah payı verilmelidir. Ayrıca, 8 bin 77 TL'lik ilave ek ödeme, emekli maaşlarına da yansıtılacak şekilde düzenlenmelidir. Birinci dereceye gelen bütün kamu görevlilerin ek gösterge rakamları da 3600'e yükseltilerek beklentilere cevap verilmelidir."

Kahveci'nin değerlendirmesi, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarına yönelik beklentilerini dile getirerek, bütçe görüşmelerinde dikkate alınması gerektiğine vurguladı.

Ayrıca 2023 yılı temmuz ayında yalnızca çalışan kamu görevlilerine ödenmeye başlanan 8 bin 77 TL tutarındaki ilave ek ödemenin emekli maaşlarına sayılmaması nedeniyle çalışma yaşamı ile emeklilik arasındaki bağ tamamen kopmuş, emekli maaşlarının ödenen prim ve kadro ile olan ilişkisi kesilmiştir.

TCMB'nin 2024 yılına ilişkin TÜFE hedefi %36 iken kamu görevlilerine kümülatif %26,5 zam öngörülmüştür. Bu kararın uygulanması durumunda hedeflere ulaşılsa bile memur ve emeklilerin maaşlarının en az %10 oranında erimesi söz konusu olacaktır. Buna karşın devlet alacaklarına uygulayacağı artış oranını %58,46 olarak belirlemiştir. Yani kamu, çalışanlarına %26,5 ama kendi alacaklarına %58,5 zam yapacaktır. Bütün bu rakamlar, 2024 yılı bütçesinin adalet temeline oturmadığını ortaya koymaktadır.

Bununla birlikte yine geçtiğimiz yıl sayın Cumhurbaşkanımızın da söz verdiği, birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi konusu da henüz hayata geçirilmiş değildir. 2023 yılının sonlarına geldiğimiz şu günlerde, ekonomik gelişmelerin kamu çalışanları üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi adına tek mecra Merkezi Yönetim Bütçesi olarak görülmektedir.

TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanan teklif çerçevesinde yapılacak düzenlemelerle kamu çalışanlarının ve emeklilerin sorunları en aza indirilmelidir. Bu çerçevede enflasyon beklentilerinin bile gerisinde kalan memur maaş zamlarının güncellenerek hiç olmazsa kamunun kendi alacaklarına yapmayı planladığı zam oranı olan %58,46 yeniden değerleme oranı kadar artış yapılması sağlanmalı, bunun üzerine de %10 oranında bir refah payı verilerek memur ve emeklilere nefes aldırılmalıdır.

Emekli maaşlarındaki adaletsizliğin giderilmesi adına 8 bin 77 TL'lik ilave ek ödemenin emekli maaşlarına da dahil edilmesi sağlanmalıdır.

Bunlara ek olarak verilen sözler tutulmalı ve birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerini 3600'e yükseltecek uygulama hayata geçirilmelidir.

Bütçeler, milletimizin yıl içinde ürettiği mal ve hizmet değerlerinin ne şekilde harcanacağını ortaya koyan önemli metinlerdir. Ülkemizin her köşesinde deprem, sel, yangın, afet demeden en iyi kamu hizmetini üretmek için çaba sarfeden ve milli gelire büyük katkıda bulunan memurlarımızın beklentilerine cevap verecek bir bütçe hazırlanması hepimizin arzusudur.

Beklentimiz, milletvekillerimizin büyük haksızlıklara uğramış ve ekonomik zorluklar içinde bulunan memur ve emeklilerimizi gözetecek kararlara imza atarak 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesini memnuniyet verici şekilde TBMM'den geçirmesi yönündedir.

Editör: Serap