Yoğun bir katılımla gerçekleşen açıklamaya, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Genel Merkez yöneticileri, şube başkanları ve çok sayıda Kamu-Sen üyesi katıldı. Genel Başkan Kahveci, açıklamasında

"Kamu çalışanlarımız ve emeklilerimizin alım gücü her geçen gün düşüyor, maaşlar enflasyon karşısında eriyor"

ifadelerini kullandı.

1+1 Yasa Tasarısı İçin Kritik Ziyaret: Genç Sağlık Sendikası Harekete Geçti! 1+1 Yasa Tasarısı İçin Kritik Ziyaret: Genç Sağlık Sendikası Harekete Geçti!

 Tasarruf Tedbirleri Tepkisi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, açıklamasında tasarrufun gereksiz harcamalardan yapılması gerektiğini vurguladı ve haklardan kısılarak yapılan tasarrufların etkili olmayacağını belirtti. Kahveci,

“Biz tasarrufun belli dönemler için değil, her zaman uygulanması gereken bir unsur olduğuna inanıyoruz. Ancak haklardan kısılarak değil, gereksiz harcamalardan yapılan tasarrufun etkili olacağını biliyoruz”

dedi.

Ekonomik Zorluklar ve Kamu Çalışanları

Önder Kahveci, mevcut ekonomik koşulların istenilen seviyede olmadığını belirterek, enflasyonun yüksek seyrettiğini ve kiraların birçok yerde memur maaşlarını aştığını söyledi. Kamu çalışanlarının ve emeklilerinin alım gücünün her geçen gün azaldığını vurgulayan Kahveci, maaşların enflasyon karşısında eridiğini ifade etti.

 Kazanılmış Hakların Korunması

Kahveci, tasarruf tedbirleri adı altında kamu çalışanlarının kazanılmış haklarının kısıtlanmasına karşı olduklarını belirtti. Toplu sözleşme hükümlerinin yok sayılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kahveci, bu tür düzenlemelerin kamu bütçesine katkı sağlamayacağını, aksine olumsuz sonuçlar doğuracağını söyledi. Kahveci, servis hizmetlerinin kaldırılmasının hem ekonomik hem de hukuki boyutları bakımından sorunlu bir uygulama olduğunu ifade etti.

 Servis Hizmetleri ve Hukuki Durum

Kahveci, servis hizmetlerinin bir lüks değil, bir ihtiyaç olduğunu belirterek, binlerce servis sahibi ve çalışanının bu uygulamadan mağdur olacağını söyledi. Servis hizmetlerinin kaldırılmasının bütçeye katkı sağlamayacağını, aksine olumsuz yansımaları olacağını belirten Kahveci, toplu sözleşme ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlarının uygulanması gerektiğini vurguladı. Kanun hükmündeki bir uygulamanın genelge ile kaldırılmasının hukuki olmadığını ifade eden Kahveci, toplu sözleşmenin özerkliğine aykırı olduğunu belirtti.

 Geleceğe Yönelik Talepler

Kamu çalışanlarının kazanılmış haklarının korunması için yargıya başvurduklarını belirten Kahveci, yüce Türk adaletinin en hakkaniyetli kararı vereceğine inandıklarını söyledi. Kamu çalışanlarının kazanılmış haklarının kısıtlanmasının önüne geçmek, sendikacılığın geleceğini korumak ve toplu sözleşmenin hukuki gücünün korunmasını sağlamak adına bu hükmün iptal edilmesi için mücadele edeceklerini belirtti. Kamu mühendisleri ve avukatlar başta olmak üzere mali ve özlük haklarında iyileştirme bekleyen meslek mensuplarının beklentilerinin karşılanması gerektiğini vurguladı.

Adalet Sağlanmalı

Kahveci, kamu çalışanlarının hakları üzerinden tasarruf sağlanamayacağını belirterek, adaletin sağlanması gerektiğini ifade etti. Kamu çalışanlarının ve emeklilerinin sorunlarının çok olduğunu, tasarruf tedbirlerine dayanacak güçlerinin olmadığını belirtti. Hayatın gerçekleriyle uyuşmayan memur emekli maaşlarının iyileştirilmesini ve 12 bin TL tutarındaki ilave ek ödemenin emekli maaşlarına da yansıtılmasını beklediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı'nın taahhüdü olan birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi için gerekli çalışmaların bir an önce yapılmasını istediklerini belirtti. Kahveci, vergi dilimlerindeki adaletsizliğin giderilmesi ve kamu çalışanlarının gelir vergisi oranlarının %15'e sabitlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kahveci, Türkiye Kamu-Sen olarak tek bir kamu çalışanının dahi kazanılmış hakkının elinden alınmasına müsaade etmeyeceklerini ve haklarının korunması için her türlü mücadeleyi yapacaklarını belirterek açıklamasını sonlandırdı.