Sağlık Çalışanlarına Ceza Niteliğinde Olan Hiç Bir Kanun Kabul Edilemez! Sağlık Çalışanlarına Ceza Niteliğinde Olan Hiç Bir Kanun Kabul Edilemez!

Aydın Atatürk Diş Hekimliği Merkezi'nde görev yapan bir diş hekiminin Söke Atatürk Diş Hekimliği Merkezi'ne geçici görevlendirilmesi üzerine sendika tarafından açılan davada, mahkeme tarafından alınan kararın ardından Aydın Valiliği'nin bu karara itiraz ettiği biliniyor. Mahkemenin kararında, valilerin il içi görev yerlerinin değiştirilmesi konusundaki yetkisinin devredilemeyeceği vurgulanarak, vali adına vali yardımcısı tarafından yapılan geçici görevlendirmede yetki unsuru yönünden hukuka uyarlılık bulunmadığına hükmedilmişti.

Ancak İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, Aydın Valiliği'nin itirazını değerlendirerek istinaf talebini reddetti. İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nin verdiği bu kararla birlikte, Aydın Valiliği'nin itirazı sonuçsuz kaldı ve Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin geçici görevlendirmeyi iptal etme kararı güç kazandı.

Türk Sağlık Sen ve Kamu Sen Genel Başkanı Kahveci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, geçici görevlendirmelerin keyfi bir şekilde yapıldığını ve çalışanları mağdur ettiğini belirterek, bu uygulamalara karşı mücadelelerinin devam edeceğini ifade etti. Kamuda yapılan görevlendirmelerin daha şeffaf, adil ve hukuki temellere dayandırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Dava ile ilgili bir değerlendirme yapan Türk Sağlık Sen ve Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci “ Kamuda geçici görevlendirmeler kamu hizmeti için değil başka amaçlarla, çalışanlara bir mobbing aracı olarak yapılıyor. Geçici görevlendirmelerde süre belirtilmediği, kanuna uygun olmayan, yetki yönünden sıkıntılı uygulamalara şahit oluyoruz.  Mahkemelerde bu görevlendirmeler haksız ve hukuksuz olduğu için iptal ediliyor. Geçici görevlendirmelerle ilgili yeni bir düzenleme getirilmeli, kamu hizmeti için olan bu durum çalışanlara baskı aracı olmaktan çıkarılmalı ve sınırları net çizilmeli aksi işlem yapan idarecilere yönelik yaptırımlar gelmelidir” dedi.

Editör: Serap