Sağlık Personelleri Hizmet Puanı Hesaplamasında Adalet İstiyor! Sağlık Personelleri Hizmet Puanı Hesaplamasında Adalet İstiyor!

Çeker, bu durumun çalışanların performans ödemelerini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Aşı Reddi ve Cihaz Eksikliği Performans Kesintilerine Neden Olmamalı

Çeker, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının performans ödemelerinin Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği hükümlerine göre yapıldığını ve bu ödemelerde bağışıklama sisteminin önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Ancak, vatandaşların aşı reddi nedeniyle performans hesaplamalarında aşı yapılmayan durumların da dahil edildiğini, bu durumun çalışanları ekonomik olarak mağdur ettiğini ifade etti. Çeker, “Vatandaş aşıyı yaptırmayı reddettiği için çalışanlar cezalandırılmamalıdır” dedi.

Yeni Düzenleme ve Artan İş Yükü

Çeker, Mayıs 2024 dönemine ait performans iş ve işlemlerinin tamamlanmasına rağmen, vatandaşların aşı reddiyle ilgili işlemlerinin tekrar düzenlenmesi için ASM çalışanlarına bildirim yapıldığını belirtti. Bu durumun ASM’de iş yükünü gereksiz yere artırdığını ve performans kesintisi yapılmasının ücrette adalet ilkesine aykırı olduğunu vurguladı.

Cihaz Eksikliği ve Hasta Takibi

Çeker, ASM’lerde röntgen ve mamografi cihazlarının bulunmaması nedeniyle, muayene için başvuran vatandaşların ilgili sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini, ancak bu sevk edilen hastaların ya hastaneye gitmediğini ya da çektirdikleri filmleri aile hekimlerine getirmediklerini söyledi. Bu nedenle aile hekimlerinin performans cezası aldığını ve ekonomik kayba uğradığını belirtti.

Türk Sağlık-Sen’in Bakanlığa Başvurusu

Türk Sağlık-Sen, ASM çalışanlarının mağduriyetini gidermek için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yaptı. Çeker,

“Vatandaş kendi sorumluluğunu yerine getirmediği için ASM çalışanları cezalandırılmamalıdır. Performans kesintisine neden olacak aşı reddi ve röntgen, mamografi uygulamasının iptali için gerekli başvurular yapılmıştır”

dedi.

Asi

Hukuki Süreç Başlatılacak

Çeker, ASM çalışanlarının haksızlığa uğramalarına izin vermeyeceklerini belirterek, Bakanlığın acil düzenleme yapmaması durumunda hukuki süreçlerin başlatılacağını ifade etti. Çeker, “Çalışanlar ne yapacak, zorla aşımı yapacaklar veya aileleri ikna etmek için kapı kapı mı gezecekler? Türk Sağlık-Sen bu konuda Bakanlığa başvuru yapmıştır ve süreci yakından takip ediyoruz” diyerek açıklamasını sonlandırdı.