Bu teklif, her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere bir maaş tutarında ikramiye verilmesini öngörüyor.

Öğretmenlerin Toplumdaki Rolü ve Önemi

Ülkemizin geleceği, eğitim sisteminin kalitesi ve öğretmenlerin niteliği ile doğrudan ilişkilidir. Öğretmenler, toplumun temel yapı taşları olarak bilgiyi aktaran, değerleri öğreten ve gelecek nesilleri şekillendiren önemli bir role sahiptir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün,

Ankara Kulislerinden Sızan Bilgi: Kabinede 12 Bakan Değişebilir? Ankara Kulislerinden Sızan Bilgi: Kabinede 12 Bakan Değişebilir?

"Öğretmenler; yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır." sözlerinden de anlaşılacağı üzere, öğretmenlerimize yüklenen sorumluluk büyüktür.

Öğretmenlerin Emeklerinin Takdir Edilmesi

Bu büyük sorumluluğu üstlenen öğretmenlerimizin verdikleri emek ve fedakarlıkların takdir edilmesi, onların motivasyonunu artırmak ve mesleğe olan saygıyı güçlendirmek bizlerin görevidir. 24 Kasım Öğretmenler Günü, eğitim camiasının değerli mensuplarına olan minnet ve şükranımızı ifade etmek için önemli bir fırsattır.

Kanun Teklifinin Amacı ve Kapsamı

Bu kanun teklifi ile her 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere aylık maaş tutarında ikramiye verilmesi önerilmektedir. Bu ikramiye, öğretmenlerin mesleki motivasyonlarını artıracak, ekonomik durumlarının iyileştirilmesine katkı sağlayacak ve öğretmenlere olan saygı ve minnettarlığımızı somut bir şekilde ifade edecektir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

MADDE 1- 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 32. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"EK MADDE 32- Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzman ve eğitim uzman yardımcıları dahil) her Öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ile birlikte her 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Kasım ayı net maaşı tutarında Öğretmenler Günü ikramiyesi ödenir.

Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz."

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.