Ekonomim'in haberine göre, Türkiye'de bin kişiye 2,2 doktor düşerken OECD ortalaması 3,7. Hemşire başına düşen sayıda da Türkiye sondan ikinci sırada yer alıyor. OECD'nin 2021 verilerine göre, Türkiye'de bin kişiye ortalama 2,2 doktor düşerken, OECD ülkeleri arasında ortalama doktor sayısı 3,7 olarak hesaplandı. Bu durum, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında doktor başına düşen en düşük orana sahip olduğunu gösteriyor.

Almanya ve İspanya'da bin kişiye ortalama 4,5 doktor düşerken, Yunanistan bin kişi başına düşen 6,3 doktor ile en iyi durumda olan ülke konumunda bulunuyor.

Kişi başına düşen hemşire sayısı

Kişi başına düşen hemşire sayısında da Türkiye oldukça gerilerde. 38 üye içinde Türkiye Kolombiya'nın ardından sondan ikinci sırada.

Memur Sendikalarınında Katılacağı Çalışma Meclisi 5 Yıl Aradan Sonra Toplanıyor Memur Sendikalarınında Katılacağı Çalışma Meclisi 5 Yıl Aradan Sonra Toplanıyor

Türkiye bin kişiye 2,8 hemşire düşerken OECD ortalaması 9,2. OECD ortalaması Türkiye'nin üç katından bile fazla.

Kişi başına hemşire sayısında en iyi durumda olan ülke Finlandiya (18,9), İsviçre (18,4) ve Norveç (18,3).

Almanya'da bin kişi başına 12 hemşire düşerken bu oran Fransa'da 9,7; Birleşik Krallık'ta ise 8,7.

Hemşire sayısının doktor sayısına oranı da sağlık hizmetlerinde kullanılan göstergelerden birisi. Türkiye'de hemşirelerin doktorlara oranı 1,3. OECD ortalaması ise 2,5. Türkiye bu alanda da son sıralarda yer alıyor.

2 bin 628 Türk doktor Almanya'da görev yapıyor

Türk Tabipler Birliği verilerine göre son yıllarda binlerce doktor Türkiye'den ayrılarak yurtdışının yolunu tuttu. Almanya'da yabancı pasaportla çalışan doktor sayısı 60 bini geçerek rekor düzeye ulaştı. Türkiye'den 2 bin 628 doktor Almanya'da görev yapıyor. Türkiye bu alanda altıncı sırada yer alıyor.