Sağlık çalışanları, nöbet ücretlerinin saat başına 30 ila 90 lira arasında değiştiği bu ek iş fırsatlarını değerlendirmeye çalışıyorlar. Ancak sorun, nöbet ücretlerinin ödenme sürecinde yaşanıyor. Genellikle, bir ay boyunca tutulan nöbetlerin ücretleri, takip eden ayın sonundan veya hatta 2 ay sonrasından ödeniyor. Bu gecikme, sağlık çalışanlarının ek gelirlerini planlamalarını ve acil ihtiyaçlarını karşılamalarını güçleştiriyor.

Sağlık Personeli Nöbet Ücretleri Neden Gecikmeli Ödeniyor?

Sağlık sektöründe çalışan birçok personel, nöbet ücretlerinin gecikmeli ödenmesi sorununa çözüm arayışında. Bu gecikmelerin neden kaynaklandığını anlamak için, sağlık teşkilatının karmaşık yapısını göz önünde bulundurmamız gerekiyor.

Nöbet ücretlerinin ödenmesi aşaması oldukça bürokratik bir süreci içeriyor. Örneğin, bir önceki ayda çalışılan nöbetlerin ücreti için her bir birim, personelin çalışma saatlerini belirleyen cetvelleri hazırlamak zorunda. Bu cetveller, amirler tarafından onaylandıktan sonra muhasebe birimlerine iletiliyor. Ancak burada yaşanan birinci sorun, cetvellerin mutemetlere zamanında ulaşmaması. Bu gecikme, ödeme sürecini olumsuz etkiliyor.

Muhasebe birimlerinde çalışan mutemetler, zaten yoğun bir iş yükü altında çalışıyorlar. Gelen bilgileri ve ödeme tutarlarını hesaplayarak, sisteme işlemekle sorumlular. Ancak bu işlem için her ayın 18'ine kadar süre veriliyor. Sağlık Bakanlığı ise bu süre zarfında, hangi ilde ve hangi birime ne kadar ücret ödeneceğini belirleyip, parayı ilgililere gönderiyor. Bu karmaşık sürecin her aşamasının düzenli ve eksiksiz işlemesi gerekiyor.

Özellikle 2. ve 3. basamak sağlık hizmetlerinde gecikmeler daha sık yaşanıyor. Bir ildeki ödeme gecikmesi, o ilin bağlı olduğu 80 ilin de etkilenmesine neden oluyor.