Nöbet muafiyeti raporu nasıl alınır, hangi hastalıklarda verilir ve nöbet muafiyetinin avantaj ve dezavantajları nelerdir? Bu yazıda bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Nöbet Muafiyeti Raporu Nasıl Alınır?

Nöbet muafiyeti raporu almak için öncelikle personelin çalıştığı kurumun bağlı olduğu bakanlık veya kuruluşun nöbet muafiyeti genelgesi incelenmesi gerekmektedir. Çünkü her kurumun nöbet muafiyeti ile ilgili farklı kriterleri ve uygulamaları olabilir. Örneğin, Sağlık Bakanlığı personeli için nöbet muafiyeti raporu almak isteyenler, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 24 Mart 2015 tarihli genelgesine göre hareket etmelidir.

Genel olarak, nöbet muafiyeti raporu almak için personelin aşağıdaki adımları izlemesi gerekir:

 • Personel, nöbet muafiyeti talep ettiği hastalık veya durumu belgeleyen bir sağlık raporu almalıdır. Sağlık raporu, personelin çalıştığı kurumun bağlı olduğu bakanlık veya kuruluşun belirlediği sağlık kuruluşlarından alınmalıdır.
 • Personel, sağlık raporunu çalıştığı kurumun amirine sunmalıdır. Amir, personelin nöbet muafiyeti talebini değerlendirerek uygun görürse onaylamalıdır.
 • Amir, onayladığı nöbet muafiyeti raporunu ilgili birimlere bildirmeli ve personelin nöbet çizelgesinde gerekli değişiklikleri yapmalıdır.

Nöbet Muafiyeti Raporu Hangi Hastalıklarda Verilir?

Nöbet muafiyeti raporu verilen hastalık veya durumlar, personelin çalıştığı kurumun bağlı olduğu bakanlık veya kuruluşun genelgesine göre değişebilir. Ancak genel olarak, aşağıdaki hastalık veya durumlarda nöbet muafiyeti raporu verilebilir:

 • Hamilelik: Hamile öğretmenlere, hamileliğin 24. haftasından itibaren ve doğumdan itibaren bir yıl süreyle nöbet görevi verilmez.
 • Kronik hastalıklar: Şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, astım, epilepsi gibi kronik hastalıkları olan personellere, sağlık raporunda belirtilen süre boyunca nöbet görevi verilmez.
 • Engellilik: Engelli personellere, engellilik derecesine göre sürekli veya geçici olarak nöbet görevi verilmez.
 • Yaş: 50 yaş ve üzerindeki personellere, istekleri halinde nöbet görevi verilmez.

Nöbet Muafiyetinin Dezavantajları Nelerdir?

Nöbet muafiyetinin dezavantajları nelerdir?

Nöbet muafiyeti, belirli şartlar altında nöbet görevi yapmaktan kurtulma hakkıdır. Nöbet muafiyeti olan öğretmenler, sağlık çalışanları ve diğer meslek grupları vardır. Nöbet muafiyetinin bazı dezavantajları şunlardır:

 • Nöbet muafiyeti olan kişiler, meslektaşlarıyla eşit iş yükü paylaşmadıkları için eleştiriye maruz kalabilirler. Bu durum iş ortamında huzursuzluk ve çatışma yaratabilir .
 • Nöbet muafiyeti olan kişiler, nöbet esnasında edinilen bilgi, beceri ve deneyimden mahrum kalabilirler. Bu durum mesleki gelişimlerini olumsuz etkileyebilir.
 • Nöbet muafiyeti olan kişiler, nöbet ücretinden yararlanamazlar. Bu durum maddi kayıp anlamına gelebilir.
 • Nöbet muafiyeti olan kişiler, nöbet tutan meslektaşlarına destek olamazlar. Bu durum işbirliği ve dayanışma ruhunu zayıflatabilir.

Nöbet muafiyetinin dezavantajları bu şekilde sıralanabilir. Ancak nöbet muafiyetinin avantajları da vardır. Örneğin nöbet muafiyeti olan kişiler daha fazla dinlenme ve aile zamanı elde edebilirler. Ayrıca nöbet muafiyeti olan kişilerin sağlık ve psikolojik durumları da daha iyi olabilir. Bu nedenle nöbet muafiyetinin dezavantajlarını avantajlarıyla dengelemek önemlidir.