Bu dönemde, 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 18 bin kişi azalarak 3 milyon 42 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,2, kadınlarda ise yüzde 11,1 olarak tespit edildi.

İstihdam Verileri

İstihdam edilenlerin sayısı, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre bin kişi azalarak 32 milyon 618 bin kişi olarak kaydedildi. İstihdam oranı ise 0,1 puan düşerek yüzde 49,5 seviyesine indi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken, kadınlarda yüzde 32,5 olarak belirlendi.

Memur ve Emeklilere Şok: Temmuz’da Beklenen Ödeme Yapılmayacak! Memur ve Emeklilere Şok: Temmuz’da Beklenen Ödeme Yapılmayacak!

İşgücü ve Katılım Oranları

Nisan ayında işgücü, bir önceki aya göre 18 bin kişi azalarak 35 milyon 661 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı ise değişmeyerek yüzde 54,2 seviyesinde kaldı. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1, kadınlarda ise yüzde 36,6 olarak gerçekleşti.

Genç Nüfusta İşsizlik

15-24 yaş grubundaki genç nüfusun işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,2, kadınlarda ise yüzde 19,1 olarak tahmin edildi.

Çalışma Süreleri ve Atıl İşgücü

İstihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,6 saat artarak 44,3 saat oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise Nisan ayında bir önceki aya göre 3,1 puan artarak yüzde 27,2'ye yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin birleşik oranı yüzde 19,7, işsiz ve potansiyel işgücünün birleşik oranı ise yüzde 17,1 olarak öngörüldü.